Офіційний сайт Гуляйпільської міської ради

Розділи

Петиції

Бюджет участі

Беоплатна правова допомога

Подолання незадекларованої праці

Календар

« Січень 2021 »
Пн   4 11 18 25
Вт   5 12 19 26
Ср   6 13 20 27
Чт   7 14 21 28
Пт 1 8 15 22 29
Сб 2 9 16 23 30
Нд 3 10 17 24 31

Пошук

Робоча група

 

ГУЛЯЙПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ

 

28.02.2018

м. Гуляйполе

    № 42

 

Про затвердження Положення та складу

робочої групи з розроблення Стратегії

розвитку Гуляйпільської міської

територіальної громади

 

             Керуючись п. 20 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Стратегією сталого розвитку «Україна-2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015, Законом України «Про стимулювання розвитку регіонів»,  «Стратегією регіонального розвитку Запорізької області на період до 2020року», затвердженої рішенням Запорізької обласної ради № 1 від 25.02.2016 року, на виконання рішення Гуляйпільської міської ради № 27 від 29.06.2017 «Про розроблення Стратегії розвитку Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2025 роки»:

 

 1. Затвердити Положення про робочу групу з розробки Стратегії розвитку Гуляйпільської міської територіальної громади на 2018-2025 рр. (додаток 1).
 2. Створити та затвердити склад робочої групи з розроблення Стратегії розвитку Гуляйпільської міської територіальної громади на 2018-2025 рр. (додаток 2).
 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань інфраструктури та інвестицій Плющій С.В.

 

Міський голова                                                                             С.О. Ярмак


 

 

Додаток 1

до розпорядження міського голови

28.02.2018 № 42

 

ПОЛОЖЕННЯ

про робочу групу з розроблення Стратегії розвитку Гуляйпільської міської територіальної громади

 

І. Загальні положення.

Робоча  група  створюється  з  метою  розробки   і   втілення Стратегії розвитку Гуляйпільської міської територіальної громади.

Робоча група формується з представників виконкому, бізнесових кіл, громадських, релігійних та молодіжних організацій, політичних партій різного спрямування, фахівців з питань планування розвитку. Склад робочої групи затверджується розпорядженням міського голови. Робоча група працює постійно, на засадах повної добровільності, самовідданості та безкорисливості.

До складу робочої групи входять робочі підгрупи, комісії, фокусні групи.

Умови їх діяльності визначаються окремо.

 

II.                 Функції.

Робоча група в процесі діяльності:

 • розробляє проект бачення Стратегії розвитку Гуляйпільської міської територіальної громади;
 • визначає напрями і пріоритети своєї роботи;
 • розробляє план дій для втілення Стратегії розвитку Гуляйпільської міської територіальної громади;
 • визначає      проблеми      та    можливості      соціального       та    економічного розвитку громади;
 • проводить економічні дослідження та фінансово-технічний аналіз;
 • проводить аналіз сильних та слабких сторін, можливостей та загроз  у розвитку громади;
 • визначає пріоритетні напрямки економічного і соціального розвитку;
 • може приймати участь у розробці  інноваційних  проектів  та  вносить до них пропозиції щодо питань, які стосуються соціально- економічного розвитку громади в межах Стратегії;
 • організовує розповсюдження плану дій груп та проводить опитування серед населення громади з метою накопичення пропозицій щодо включення в Стратегії розвитку Гуляйпільської міської територіальної громади;
 • узагальнює і оцінює результати опитування з метою включення їх в Стратегію розвитку Гуляйпільської міської територіальної громади;
 • організовує       роботи      по    підготовці      інформаційних        документів       з переліком і описом проектів щодо складання і виконання Стратегії розвитку Гуляйпільської міської територіальної громади;
 • організовує роботу з засобами масової інформації;
 • розробляє        концепцію       стратегічного        бачення       та напрямів           по досягненню довго- і короткострокових цілей;
 • організовує складання Декларації робочої групи з розробки Стратегії розвитку Гуляйпільської міської територіальної громади;
 • формує   склади    робочих    комісій    за    стратегічними напрямками розвитку громади;
 • розробляє положення про робочі підгрупи,  комісії, фокусні  групи  та організовує їх роботу;
 • затверджує ведучих фокусних груп;
 • затверджує теми соціально-психологічних досліджень;
 • залучає до роботи фахівців та  спеціалістів  з  обговорюваних питань;
 • приймає участь у розробці та подає проект Стратегії розвитку Гуляйпільської міської територіальної громади на затвердження Гуляйпільській міській раді.

 

III.              Повноваження /правові гарантії діяльності/ робочої групи.

Організація роботи робочої групи покладається на голову робочої групи та його заступника. Голова скликає та веде засідання групи, дає доручення членам групи, представляє групу у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємств, установ та організацій. Організовує роботу по реалізації висновків та рекомендацій робочої групи. У разі відсутності голови групи або неможливості ним виконувати своїх повноважень, головні його функції здійснює заступник  голови,  або  один  із  його помічників.  Засідання  робочої  групи  є  правовою,  якщо  в  роботі  бере участь не менш як половина від загального складу групи.

За результатами розгляду і вивчення питань робоча група готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації робочою групою приймаються за взаємною згодою членів групи /консенсусом/, які приймають участь у засіданні і підписуються головою робочої групи, а у разі його відсутності – заступником голови робочої групи, або одним із помічників голови робочої групи. Протокол засідань робочої групи підписується головою та секретарем групи.

Робоча група має право:

 • отримувати інформацію, необхідну для розробки Стратегії розвитку Гуляйпільської міської територіальної громади, в організаціях, установах міста, незалежно від їх відомчого підпорядкування, форми власності та господарювання;
 • проводити опитування громадян чи проводити іншу діяльність для вивчення громадської думки щодо Стратегії розвитку Гуляйпільської міської територіальної громади;
 • проводити роз’яснювальну роботу серед населення громади з питань розробки і втілення Стратегії розвитку Гуляйпільської міської територіальної громади та значення її необхідності;
 • вносити виконавчому комітету пропозиції щодо розгляду питань, які необхідно вирішити з метою покращення соціально-економічної ситуації в громаді в межах розробки і втілення Стратегії розвитку Гуляйпільської міської територіальної громади;
 • приймати участь у підготовці і проведенні громадських слухань щодо проекту Стратегії розвитку Гуляйпільської міської територіальної громади;
 • розробляє та узгоджує проекти договорів, пов’язаних з розробкою Стратегії розвитку Гуляйпільської міської територіальної громади.

 

ІV. Обов’язки /відповідальність/ робочої групи.

Члени  робочої   групи   виконують   доручення  голови   групи   в межах завдань Стратегії розвитку Гуляйпільської міської територіальної громади.

Члени робочої групи несуть особисту відповідальність за достовірне і своєчасне опрацювання отриманих інформаційних та розрахункових документів і матеріалів, що стосуються виконання завдань щодо Стратегії розвитку Гуляйпільської міської територіальної громади.

 

 

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету                                     О.В. Касьяненко

 

 

 

 

                                                                                  Додаток  2

до розпорядження міського голови

28.02.2018 №42

 

Склад

робочої групи з розроблення Стратегії розвитку Гуляйпільської міської територіальної громади на 2018-2025 роки.

Ярмак

Сергій Олександрович

Міський голова, голова робочої групи

 

Плющій

Світлана Віталіївна

 

Заступник міського голови з питань інфраструктури та інвестицій Гуляйпільської міської ради, заступник голови робочої групи

Полтавець

Анжела Олександрівна

Начальник відділу містобудування та архітектури, розвитку інфраструктури та інвестицій виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради, секретар робочої групи

ЧЛЕНИ РОБОЧОЇ ГРУПИ:

 

Білий  

Максим Ігорович

Начальник управління ЦНАП виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради

 

 

Биковський

Валерій Степанович

Директор ТОВ «Надія» (за згодою)

 

 

Богданець

Галина Іллівна

Начальник  відділу житлово-комунального господарства та комунальної власності виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради

 

 

Боговін

Наталія Миколаївна

Виконуючий обов’язки старости у с. Мирне,     

с. Загірне, с. Чарівне

 

 

Боговик

Микола Михайлович

 

Депутат Гуляйпільської міської ради (за згодою)

Бондар

Олександр  Сергійович

Фізична особа-підприємець (за згодою)

 

 

Васільєв

Микола Юрійович

Начальник відділу земельних ресурсів виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради

 

 

Геньба

Любов Григорівна

Директор Гуляйпільського краєзнавчого музею

Гура

Микола Павлович

Виконуючий обов’язки старости у с.Дорожнянка

 

 

Денисенко

Ірина Вікторівна

Виконуючий обов’язки старости у с. Темирівка,

с. Обратне

 

 

Долженко

Олексій Андрійович

Голова громадської організації роботодавців «Гуляйполе» (за згодою)

 

 

Домбровський

Валерій Миколайович

Голова ГО «Спілка ветеранів учасників АТО» (за згодою)

 

 

Доля

Олег Петрович

Депутат районної ради (за згодою)

 

 

Дорогобід

Сергій Миколайович

Фізична особа-підприємець (за згодою)

 

 

Животченко

Микола Григорович

Ветеран АТО (за згодою)

 

 

Звілінський

Сергій Олександрович

Громадський активіст (за згодою)

 

 

Зіненко

Тетяна Іванівна

Секретар Гуляйпільської міської ради

 

 

Каліберда

Олександр Іванович

Голова СФГ «Отаман» (за згодою)

 

 

Касьяненко

Олена Василівна

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету

 

 

Коновалова

Світлана  Олександрівна

Начальник відділу організаційної та кадрової роботи виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради

 

 

Коростельов

Дмитро Юрійович

Депутат Гуляйпільської міської ради (за згодою)

 

 

Клименко

Людмила Володимирівна

Депутат Гуляйпільської міської ради (за згодою)

 

 

Курман

Ярослав Сергійович

Депутат Гуляйпільської міської ради (за згодою)

 

 

Луценко

Сергій Анатолійович

 

Фізична особа-підприємець (за згодою)

 

Міщенко

Роман Олександрович

Фізична особа-підприємець (за згодою)

 

 

Науменко

Віктор Павлович

Начальник відділу освіти, молоді та спорту Гуляйпільської міської ради

 

 

Неміч

Олексій Григорович

Депутат Гуляйпільської міської ради (за згодою)

 

 

Непайда 

Ольга Володимирівна

Депутат Гуляйпільської міської ради (за згодою)

 

 

Пилипенко

Наталія Вікторівна

Виконуючий обов’язки старости у с. Рівнопілля, с. Яблукове

 

 

Поліщак

Валентина Яківна

Виконуючий обов’язки старости у с.Гуляйпільське

 

 

Савченко

Людмила Григорівна

Начальник управління фінансів виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради

 

 

Сапога

Ірина Олександрівна

Фізична особа-підприємець, хореограф

 

 

Сахно

Віктор Петрович

Виконуючий обов’язки старости у с.Святопетрівка, с. Зелене, с. Староукраїнка

 

 

Сирцова

Наталія Іванівна

Виконуючий обов’язки старости у с. Успенівка, с. Красногірське, с. Нове, с. Новоуспенівське, с.Павлівка, с. Привільне, с. Рибне, с. Солодке

 

 

Рябко

Тетяна Володимирівна

Депутат Гуляйпільської міської ради (за згодою)

 

 

Савицький

Олександр Анатолійович

Перший заступник міського голови Гуляйпільської міської ради

 

 

Семеренко СвятославОлександрович

Депутат Гуляйпільської міської ради (за згодою)

 

 

Суховий

Тарас Олександрович

Депутат Гуляйпільської міської ради (за згодою)

 

 

Третьякова

Любов Вікторівна

Начальник відділу культури і туризму Гуляйпільської міської ради

 

 

Турченко

Олександр Васильович

Депутат Гуляйпільської міської ради (за згодою)

 

 

Тютюнник

Юлія Геннадіївна

Депутат Гуляйпільської міської ради (за згодою)

 

 

Хорішко

Григорій Іванович

Виконуючий обов’язки старости у с.Новомиколаївка, с.Нововасилівське, с.Новогригорівка, с. Новоіванівка

 

 

Черненко

Олександр Федорович

Депутат Гуляйпільської міської ради (за згодою)

 

 

Чучко

Людмила Борисівна

Фізична особа-підприємець (за згодою)

 

 

Шевченко

Володимир Володимирович

Виконуючий обов’язки старости у с. Червоне, с. Степанівка

 

 

Штепа

Ірина Леонідівна

Громадський активіст (за згодою)

 

 

Яковенко

Олександр Сергійович

Начальник юридичного відділу виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради

 

 

 

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету                                                                                О.В. Касьяненко

Асоціація міст України