Офіційний сайт Гуляйпільської міської ради

Розділи

Петиції

Бюджет участі

Беоплатна правова допомога

Подолання незадекларованої праці

Календар

« Січень 2021 »
Пн   4 11 18 25
Вт   5 12 19 26
Ср   6 13 20 27
Чт   7 14 21 28
Пт 1 8 15 22 29
Сб 2 9 16 23 30
Нд 3 10 17 24 31

Пошук

Регламент виконавчого комітету

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

 

ЗМІСТ

1. Загальні положення.

2. Склад та порядок утворення виконавчого комітету.

3. Планування роботи виконавчого комітету.

4. Визначення повноважень керівництва виконавчого комітету, начальників структурних підрозділів та інших працівників виконавчого комітету.

5. Засідання виконавчого комітету.

5.1.Підготовка матеріалів.

5.2. Скликання.

5.3. Кворум.

5.4. Учасники засідання.

5.5. Порядок денний.

5.6. Головування на засіданнях.

5.7. Доповідачі та обговорення питань.

5.8. Прийняття рішень.

5.9. Протокол засідання.

5.10. Порядок та строки доведення рішень до виконавців.

5.11. Розпорядження міського голови.

6. Проходження служби в органах місцевого самоврядування.

6.1. Організація кадрової роботи.

6.2. Повноваження міського голови в сфері кадрової роботи.

6.3. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування.

6.4. Підвищення кваліфікації працівників.

6.5. Формування кадрового резерву.

7. Печатки, штампи, бланки виконавчого комітету.

7.1. Печатки та штампи виконавчого комітету.

 7.2. Бланки виконавчого комітету.

7.3. Трудові книжки та бланки посвідчень. 

8. Обслуговування громадян.

8.1. Адміністративні послуги.

8.2. Звернення громадян.

8.3. Запити на публічну інформацію.

8.4. Особистий прийом громадян.

9. Організація роботи з документами.

9.1. Реєстрація, розгляд та проходження вхідної кореспонденції.

9.2. Підготовка та відправка вихідної кореспонденції.

10. Організація контролю за виконанням документів.

10.1. Загальні засади.

10.2. Здійснення контролю за виконанням документів.

10.3. Строки виконання документів та інформування за результатами виконання.

10.4. Робота з виконаними документами, зняття з контролю.

11. Проведення нарад (заходів) структурними підрозділами виконавчого комітету.

11.1. Організація проведення наради (заходу).

11.2. Підготовка порядку денного та матеріалів нарад (заходів).

11.3. Реєстрація учасників наради (заходу).

11.4. Протоколювання наради та поширення матеріалів.

12. Організація і проведення урочистих подій, відзначення професійних та загальноміських свят.

12.1. Організація заходів.

 12.2. Порядок використання залу засідань.

12.3. Господарське та технічне забезпечення приміщень.

13. Організація взаємодії з органами державної влади, районною державною адміністрацією, органами самоорганізації населення.

 13.1. Забезпечення взаємодії.

 13.2. Унесення звернень.

 

 
 

1. Загальні положення

 

1.1. Виконавчий комітет Гуляйпільської міської ради (далі – виконавчий комітет) є виконавчим органом Гуляйпільської міської ради, який утворюється нею на строк її повноважень.

Виконавчий комітет є юридичною особою, має гербову печатку та фірмовий бланк.

Виконавчий комітет Гуляйпільської міської ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила.

1.2. Регламент роботи виконавчого комітету (далі – Регламент) є актом, який відповідно до Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та інших нормативно-правових актів регулює організаційно-процедурні питання діяльності виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради.

 

2. Склад та порядок утворення виконавчого комітету

 

2.1. Кількісний склад виконавчого комітету визначається Гуляйпільською міською радою. Персональний склад виконавчого комітету затверджується Гуляйпільською міською радою за пропозицією міського голови.

2.1.1. Виконавчий комітет утворюється у складі міського голови, першого заступника міського голови, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету, а також керівників структурних підрозділів, інших осіб.

2.1.2. До складу виконавчого комітету входить також за посадою секретар ради та староста.

2.1.3. Очолює виконавчий комітет міський голова.

2.1.4. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах Гуляйпільської міської ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.

2.1.5. До складу виконавчого комітету не можуть входити депутати Гуляйпільської міської ради, окрім секретаря ради.

 

 

3. Планування роботи виконавчого комітету

 

3.1. Виконавчий комітет міської ради розробляє перспективні плани роботи, виходячи із Законів України, Указів Президента України, Постанов Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, рішень міської ради, з потреб та інтересів територіальної громади міста.

3.2. Структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради за місяць до закінчення поточного року подають у відділ організаційно – кадрової роботи свої пропозиції щодо планування роботи виконавчого комітету на наступний рік.

3.2. Структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради за місяць до закінчення поточного року подають у відділ організаційно – кадрової роботи свої пропозиції щодо планування роботи виконавчого комітету на наступний рік за погодженням з відповідними заступниками міського голови, згідно з розподілом повноважень. На основі пропозицій структурних підрозділів виконавчого комітету складається проект перспективного плану роботи виконавчого комітету на наступний рік і виноситься на розгляд виконавчого комітету в останньому місяці поточного року.

3.3. На основі затвердженого виконавчим комітетом перспективного плану роботи відділом організаційно – кадрової роботи розробляються щоквартальні плани роботи. Структурні підрозділи виконавчого комітету, при необхідності, не пізніше як за місяць до закінчення поточного кварталу, вносять додатково пропозиції до квартального плану роботи.

3.4. Планами роботи передбачаються:

 - заходи по виконанню документів вищих органів законодавчої та виконавчої влади, розпоряджень голови райдержадміністрації, рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради та розпоряджень міського голови;

 - контрольна робота, перевірки виконання законів;

 - перелік питань, які виносяться для розгляду на засідання виконавчого комітету міської ради;

 - організаційно – масові заходи (засідання комісій, робочих груп, інші заходи).

3.5. У плані роботи виконавчого комітету вказуються дата проведення засідання виконкому, питання, які виносяться на розгляд виконкому, відповідальні за підготовку питання, доповідачі, термін подачі матеріалів.

3.6. Контроль за виконанням плану роботи виконкому здійснюється заступниками міського голови та керуючим справами виконавчого комітету. При затвердженні плану роботи на черговий квартал керуючий справами виконавчого комітету звітує про виконання плану за минулий період у формі інформації.

3.7. Зміни і доповнення до квартального плану роботи виконавчого комітету можуть бути внесені тільки за рішенням виконавчого комітету.

3.8. Відділ організаційно – кадрової роботи на основі затвердженого квартального плану складає щомісячний план-календар основних заходів, які планує міська рада, міський голова, заступники міського голови, керівники структурних підрозділів виконкому.

3.9. План-календар основних заходів на відповідний місяць, які проводяться міською радою та виконавчим комітетом містить наступні відомості: дата, місце, час, відповідальні за проведення та примітки.

Керівники структурних підрозділів подають на затвердження заступникам міського голови, відповідно до функціонального розподілу повноважень, план роботи на наступний місяць та після затвердження до 25-го числа поточного місяця надають відділу організаційно - кадрової роботи перелік додаткових заходів з відповідними відомостями, які необхідно включити до чергового місячного плану-календаря з основними заходами.

3.10. З метою забезпечення контролю за виконанням передбачених планом-календарем заходів, керівниками структурних підрозділів до 25 числа поточного місяця подаються звіти про виконання запланованих заходів за звітний місяць та у разі необхідності пропозиції по внесенню поточних змін та доповнень до місячного плану-календаря на наступний місяць першому заступнику міського голови, заступникам міського голови, керуючому справами виконавчого комітету відповідно до функціонального розподілу повноважень. У разі затвердження переліку змін заступниками, вони візуються керуючим справами виконавчого комітету та подаються до відділу організаційно - кадрової роботи для включення до плану-календаря та організації виконання.

 

4. Визначення повноважень керівництва виконавчого комітету, начальників структурних підрозділів та інших працівників виконавчогокомітету

 

4.1. Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста та окремим суб’єктом в системі місцевого самоврядування. Міський голова очолює виконавчий комітет міської ради, головує на його засіданнях. Повноваження міського голови визначаються Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".

4.2. Повноваження секретаря міської ради визначаються статтею 50 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

4.3 Перший заступник міського голови, заступники міського голови, керуючий справами виконавчого комітету здійснюють свої повноваження відповідно до рішення виконавчого комітету про затвердження розподілу функціональних повноважень, у якому визначаються:

4.3.1.Перелік закріплених за відповідним заступником обов’язків;

4.3.2.Перелік структурних підрозділів міської ради, комісій, утворених виконавчим комітетом, установ та організацій, діяльність яких спрямовується та координується відповідним заступником.

4.4. Обов’язки структурного підрозділу виконавчого комітету міської ради визначаються відповідним положенням. Обов’язки працівників структурних підрозділів виконавчого комітету визначаються посадовими інструкціями.

Посадові інструкції працівників структурних підрозділів розробляються начальниками структурних підрозділів та затверджуються першим заступником, заступниками міського голови, керуючим справами виконавчого комітету відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Посадові інструкції начальників структурних підрозділів розробляються першим заступником, заступниками міського голови, керуючим справами виконавчого комітету відповідно до розподілу функціональних повноважень та затверджуються міським головою.

 

5. Засідання виконавчого комітету

 

5.1.Підготовка матеріалів.

5.1.1. Офіційним документом, який приймається на засіданні виконавчого комітету є рішення.

5.1.2. Рішення виконавчого комітету приймаються на виконання Конституції України, Законів України, Указів Президента України, постанов Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рішень міської та обласної рад, розпоряджень голови Запорізької обласної державної адміністрації, районної державної адміністрації, а також відповідно до плану роботи виконавчого комітету, за пропозиціями виконавчих органів міської ради, постійних комісій міської ради, підприємств, установ, організацій та громадян.

5.1.3. Проекти рішень розробляються структурними підрозділами в порядку надання адміністративних послуг за розглядом звернень зацікавлених осіб, а також за вказівками (дорученнями) міського голови, першого заступника міського голови, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету в межах своєї компетенції.

5.1.4. Підготовку питань, які виносяться на засідання виконавчого комітету здійснюють структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, комунальні підприємства та установи міста. Для участі в підготовці питань можуть залучатись члени утворених комісій, представники громадськості, працівники міських комунальних підприємств та установ.

Проекти рішень виконавчого комітету повинні бути чіткими за змістом, з конкретними дорученнями, термінами виконання (за необхідності), зазначенням відповідальних осіб.

Працівники структурних підрозділів виконавчого комітету при підготовці проектів отримують, за необхідності, методичну допомогу або консультації у юридичному відділі виконавчого комітету.

5.1.5. Проекти рішень виконавчого комітету друкуються на бланках єдиної форми та візуються у такому порядку:

- керівником структурного підрозділу, яким підготовлено проект;

-начальником юридичного відділу;

- проекти рішень, з фінансових питань візуються начальником управління фінансів, начальником відділу бухгалтерського обліку та звітності;

- керуючим справами виконкому;

- заступниками міського голови згідно з розподілом обов'язків;

- першим заступником міського голови;

         За відсутності візуючої особи (з будь-яких причин), проект рішення візує та особа, на яку покладено відповідні обов’язки.

         Термін перебування проекту рішення на візуванні у кожної посадової особи не повинен перевищувати одного робочого дня, у юриста в окремих випадках (в разі необхідності проведення детальної експертизи та підготовки юридичного висновку) – трьох робочих днів.

         Завізовані проекти рішень з чотирма примірниками копій подаються до загального відділу.

5.1.6. У разі внесення змін, зауважень чи пропозицій під час розгляду та прийняття рішення на засіданні виконавчого комітету, остаточна узгоджена редакція рішення з урахуванням внесених змін, зауважень чи пропозицій роздруковується розробником проекту рішення на новому бланку з необхідною кількістю копій, візується у тому ж порядку, що і проект рішення та не пізніше, ніж за два робочих дні, подається до загального відділу для подання на підпис міському голові або особі, яка головувала на засіданні виконавчого комітету.

5.1.7.Структурні підрозділи подають до відділу організаційно - кадрової роботи оформлені матеріали (проекти рішень, довідки, додатки до рішень,пояснювальні записки, протоколи підготовки, покажчики розсилки, списки запрошених на засідання з питань, що обговорюватимуться) за 3 робочі дні до засідання. Пізніше цього строку матеріали можуть прийматись тільки з дозволу першого заступника міського голови, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету, які візують проект рішення у другому пункті протоколу підготовки після слова «терміново».     Такі проекти рішень включаються у додатковий перелік проектів рішень виконавчого комітету.

         5.1.8. До проектів рішень, якими утворюється комісія та затверджується її склад, додається аркуш погодження проекту, погоджений особами, які включаються до складу комісії (пункт 7. Результати внутрішнього погодження проекту).

         5.1.9. Відділ організаційно -  кадрової роботи надсилає електронні копії проектів рішень членам виконавчого комітету не пізніше, ніж за 2 дні до засідання.

         5.1.10. Електронні копії проектів рішень оприлюднюються виконавцем через офіційний сайт Гуляйпільської міської ради не пізніше, ніж за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

         5.1.11. Проект рішення, що зачіпає інтереси населення, має важливе соціально-економічне значення для розвитку міста, може бути внесений на публічне обговорення на будь-якому етапі його підготовки шляхом опублікування проекту у друкованих засобах масової інформації або доведення до відома населення іншими засобами.

         Рішення про проведення публічного обговорення приймає міський голова на підставі звернення суб’єкта правової ініціативи, або за власною ініціативою, або у випадках, прямо передбачених законом.

5.1.12. Формування порядку денного позачергового засідання та підготовка проектів рішень може здійснюватися в день проведення засідання. До проекту рішення на позачергове засідання додається пояснювальна записка з обгрунтуванням терміновості розгляду.

5.1.13. У разі проведення закритого засідання виконавчого комітету (закритого обговорення окремих питань) підготовка документів здійснюється з дотриманням порядку роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом.

 

5.2. Скликання засідань виконавчого комітету.

5.2.1. Засідання виконавчого комітету, як правило, скликаються міським головою один раз на місяць (останній четвер місяця), а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – першим заступником міського голови.

У разі необхідності міський голова своїм розпорядженням має право скликати позачергове засідання виконкому.

5.2.2. Відкриває і веде засідання виконавчого комітету міський голова, а у разі його відсутності з поважних причин – перший заступник міського голови.

 

5.3. Правомочність виконавчого комітету.

5.3.1. Засідання виконавчого комітету є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів виконавчого комітету від загального його складу.

5.3.2. Члени виконавчого комітету зобов’язані брати участь у його засіданнях.

У разі, якщо з поважних причин член виконавчого комітету не має можливості взяти участь у засіданні, він повідомляє про це міського голову або керуючого справами виконавчого комітету не пізніше, ніж за два робочих дні.

5.3.3. У разі відсутності члена виконавчого комітету без поважних причин більше ніж два засідання поспіль, міський голова може внести пропозиції на розгляд міської ради про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету.

 

5.4.Учасники засідання.

5.4.1. У засіданні виконавчого комітету мають право брати участь депутати міської та інших рад, народні депутати України, керівники структурних підрозділів виконавчого комітету.

5.4.2. На засіданні виконавчого комітету можуть бути присутні представники засобів масової інформації, акредитовані у встановленому порядку, а також інші особи. Відео-, аудіо- запис здійснюється тільки акредитованими представниками засобів масової інформації відповідно до положення про порядок акредитації. Інші особи, які присутні на засіданнях виконавчого комітету та бажають здійснювати відео-, аудіо- запис можуть виконувати ці дії виключно з дозволу більшості членів виконавчого комітету, що визначається шляхом голосування.

5.4.3.На засідання виконавчого комітету міської ради запрошуються, у разі необхідності, керівники та фахівці установ, організацій та підприємств, яких стосується питання, що обговорюється. Список таких осіб складає посадова особа, відповідальна за підготовку питання та подає його до відділу організаційно - кадрової роботи разом з проектом рішення.

5.4.4. Для участі у засіданні виконавчого комітету громадяни, які не є запрошеними, не пізніше, ніж за два дні до його засідання, повідомляють у письмовій формі керуючого справами виконавчого комітету про намір взяти участь у засіданні. На основі таких повідомлень відділом організаційно – кадрової роботи складається список присутніх, який додається до протоколу.

Кількість присутніх обмежена кількістю місць у залі.

5.4.5. За аналогічним порядком повідомляють про намір взяти участь у засіданні виконавчого комітету депутати міської ради.

5.4.6. Особи, присутні на засіданні виконавчого комітету зобов’язані дотримуватися дисципліни, не порушувати порядок, утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні. Особам, присутнім на засіданні виконавчого комітету міської ради, забороняється вносити та використовувати під час його проведення плакати, лозунги, гучномовці, інші предмети, що можуть створювати перешкоди у проведенні засідання. 

За пропозицією головуючого на засіданні виконавчого комітету підтриманою більшістю членів виконавчого комітету особи, які порушили вимоги частини першої цього пункту, зобов'язані покинути засідання.

5.4.7. Повідомлення членів виконавчого комітету і доповідачів, співдоповідачів про дату, час і місце проведення засідання виконавчого комітету здійснює відділ організаційно - кадрової роботи не пізніше, ніж за два робочі дні, а у разі надзвичайних ситуацій чи необхідності термінового проведення засідання – за погодженням з членами виконавчого комітету.

5.4.8. Відділ організаційно – кадрової роботи проводить реєстрацію запрошених учасників засідання з подальшою передачею списку запрошених міському голові до початку засідання.

Завантажити повний текст регламенту

Асоціація міст України