Офіційний сайт Гуляйпільської міської ради

Розділи

Петиції

Бюджет участі

Безоплатна правова допомога

Подолання незадекларованої праці

Календар

« Січень 2022 »
Пн   3 10 17 24 31
Вт   4 11 18 25  
Ср   5 12 19 26  
Чт   6 13 20 27  
Пт   7 14 21 28  
Сб 1 8 15 22 29  
Нд 2 9 16 23 30  

Пошук

Регламент міської ради

Додаток 1
Затверджено
рішенням Гуляйпільської міської ради
від 27.01.2021 р. № 63

РЕГЛАМЕНТ
Гуляйпільської міської ради
VIIІ скликання

Рішення міської ради від 27.01.2021 р. № 63
«Про затвердження Регламенту Гуляйпільської
міської ради VІІІ скликання»

Стаття 1. Гуляйпільська міська рада
Гуляйпільська міська рада (далі - рада) – представницький орган місцевого самоврядування, який наділений правом представляти інтереси територіальної громади, приймати від її імені рішення та здійснювати в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами та цим Регламентом.
Рада є юридичною особою, має власну печатку, рахунки в банках, символіку, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав, бути позивачем і відповідачем у суді та мати всі інші притаманні юридичній особі ознаки.
Рада здійснює право суб’єкта комунальної власності від імені та в інтересах територіальної громади міста.
1. Регламент ради (далі - Регламент) встановлює порядок діяльності ради, скликання сесій ради, підготовки і розгляду питань, прийняття рішень ради та з інших процедурних питань, порядок роботи сесії ради, порядок проведення пленарних засідань сесій ради, порядок затвердження структури виконавчих та інших органів ради, порядок їх формування, обрання та затвердження посадових осіб ради, порядок формування та організації роботи постійних комісій, тимчасових контрольних комісій та інших органів ради, порядок участі депутатських фракцій і груп у роботі та інші процедури, які випливають з повноважень ради, встановлених Конституцією і законами України.
2. Загальний склад ради VIIІ скликання – 26 депутати.
3. За напрямком діяльності ради працюють постійні депутатські комісії ради, діяльність яких регулюється Положенням про постійні комісії ради.
4. Дотримання Регламенту є обов'язковим для всіх депутатів ради, міського голови, секретаря ради, виконавчих органів ради, депутатських груп і фракцій, членів територіальної громади, фізичних і юридичних осіб.
5. Рада приймає окреме рішення щодо ведення діловодства радою та її виконавчими органами згідно з чинним законодавством.
У випадку впровадження системи електронного документообігу у раді та її органах застосовується порядок візування та передачі документів, передбачений Порядком електронного документообігу.
Стаття 2. Місце проведення та мова ведення засідань ради
1. Час та місце проведення пленарних засідань сесій ради та її органів визначаються Регламентом. Як правило, засідання сесій ради та її органів проводяться в приміщенні ради. У порядку, визначеному Регламентом, в окремих випадках може бути визначене інше місце проведення засідань.
2. Мова засідань ради, її органів, мова виступів, актів, документації визначається Законом України «Про засади державної мовної політики». Проекти рішень формулюються українською мовою.
Стаття 3. Відкритість і гласність роботи ради
1. Пленарні засідання сесій ради, засідання постійних комісій, а також тимчасових контрольних та інших комісій ради, є відкритими і гласними.
2. Відкритість засідань реалізується шляхом вільного доступу представників засобів масової інформації за попередньою реєстрацією, а також присутності запрошених осіб, почесних гостей і членів територіальної громади у встановленому Регламентом порядку.
3. Члени територіальної громади, інші громадяни, що є представниками громадських організацій або політичних партій, можуть бути присутніми за реєстрацією, що проводиться безпосередньо перед початком засідання за пред’явленням документа, що посвідчує особу. Кількість присутніх обмежується наявною кількістю сидячих місць у відповідному секторі сесійного залу.
4. Гласність у роботі ради забезпечується за рішенням ради, здійснюється шляхом відеофіксації та розміщенням відеозапису на офіційному сайті.
5. Гласність діяльності ради також забезпечується через офіційне оприлюднення проектів рішень, пояснювальних записок та довідкових матеріалів до проектів рішень, поправок та пропозицій до них, а також висновків і рекомендацій постійних комісій, звітів тимчасових контрольних комісій шляхом обов’язкового розміщення на офіційному веб-сайті ради.
Проекти рішень, що готуються до розгляду радою, оприлюднюються на офіційному веб-сайті ради не пізніше як за 10 днів до дати їх розгляду з метою прийняття, крім випадків, коли законодавством України передбачені більш стислі строки розгляду та прийняття рішень з окремих питань (позачергові сесії).
6. Рішення, прийняті радою, публікуються на офіційному веб-сайті ради не пізніше 5 робочих днів з дня їх прийняття, якщо вони підписані міським головою (головуючим на сесії) та міський голова їх не зупинив.
Рішення, прийняті радою, публікуються на офіційному веб-сайті ради та/або у міських друкованих засобах масової інформації в строки та відповідно до положень законодавства, що регламентує питання, пов’язані із оприлюдненням актів органів місцевого самоврядування. При цьому автор проекту рішення разом з секретарем ради надає остаточну версію прийнятого на сесії ради рішення .
Відповідальність за достовірність наданої для оприлюднення інформації покладається на автора рішення.
Рішення ради, які містять інформацію про фізичну особу, підпадають під дію Закону України "Про захист персональних даних" та інші, визначені законодавством, підлягають оприлюдненню з урахуванням обмежень, установлених законом.
7. Відеозапис засідання сесій ради, її органів у випадках, передбачених Регламентом , зберігається у вільному доступі, на офіційному веб-сайті ради.
8. Місця для депутатів відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні сесії ради, і не можуть бути зайняті іншими особами. Під час засідання сесії ради особи, які не є депутатами, не повинні знаходитися у частині сесійного залу, що призначена для розміщення депутатів.
9. Відкритість та гласність у діяльності ради забезпечується також через стабільне і прогнозоване ефективне функціонування офіційного веб-сайту ради.
10. На пленарні засідання сесії ради та засідання її органів можуть запрошуватися гості та посадові особи.
11. Рада процедурним рішенням може вимагати присутності на засіданні будь-якої посадової особи місцевого самоврядування.
12. Комісія ради може запросити службовців, експертів, фахівців на засідання ради, на яких розглядаються питання, що опрацьовуються цією комісією або стосуються предмета діяльності. Посадові особи органів місцевого самоврядування, депутати або автор проекту рішення зобов’язані за запрошенням комісії з’являтись на засідання ради.
13. На вимогу ради, постійних комісій ради, тимчасових контрольних комісій ради, міського голови, керівники розташованих або зареєстрованих на території громади підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, зобов’язані прибути на засідання ради або її органів для надання інформації з питань, віднесених до відання ради та її органів, відповідей на запити депутатів.
14. Головуючий на засіданні повідомляє депутатів про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням.
15. Особи, присутні на засіданнях сесій ради та її органів, зобов’язані додержуватись громадського порядку та утримуватись від дій, що заважають роботі ради та її органів.
Стаття 4. Закриті пленарні засідання ради та пленарні засідання ради дистанційно в режимі онлайн
1. За рішенням ради можуть проводитися закриті пленарні засідання ради та пленарні засідання ради дистанційно в режимі онлайн (далі – дистанційно).
2. Закриті пленарні засідання ради проводяться для розгляду конкретно визначених питань, відповідно до вимог чинного законодавства України про інформацію, які стосуються:
1) інформації щодо приватного життя конкретних громадян;
2) конфіденційної інформації, що визнана такою в установленому порядку і належить раді, установам, підприємствам, організаціям і відомствам;
3) інформації, що становить державну таємницю;
4) за рішенням ради.
3. Якщо прийняте у результаті закритого засідання рішення не містить даних, розголошення яких призведе до порушення законодавства у сфері інформації та відповідної таємниці, воно оприлюднюється в установленому Регламентом порядку.
4. На закритому пленарному засіданні ради або пленарному засіданні ради, яке проводиться дистанційно, мають право бути присутніми особи, присутність яких визнана радою необхідною.
5. Прийняття рішень та підготовка протоколу закритого пленарного засідання ради здійснюються у порядку, встановленому окремим рішенням ради у межах чинного законодавства України.
6. Пленарні засідання ради дистанційно проводяться у разі неможливості з об’єктивних причин проводити засідання ради у сесійній залі, а саме під час карантинних обмежень.
Усі рішення ради, прийняті на пленарному засіданні ради, яке проводилось дистанційно, оприлюднюються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

Завантажити повну версію регламенту за посиланням нижче:

 

 

Завантажити повний текст Регламенту

Асоціація міст України