Офіційний сайт Гуляйпільської міської ради

Розділи

Петиції

Бюджет участі

Беоплатна правова допомога

Подолання незадекларованої праці

Календар

« Жовтень 2020 »
Пн   5 12 19 26
Вт   6 13 20 27
Ср   7 14 21 28
Чт 1 8 15 22 29
Пт 2 9 16 23 30
Сб 3 10 17 24 31
Нд 4 11 18 25  

Пошук

Про міський бюджет

Про бюджет Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної громади

на 2020 рік

 

08521000000

код бюджету

Керуючись Бюджетним кодексом України, п. 23) ч. 1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Гуляйпільська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2020 рік:

доходи бюджету Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної громади сумі 150 269 718 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної громади – 141 898 211 гривень та доходи спеціального фонду бюджету Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної громади  – 8 371 507 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної громади у сумі  150 269 718 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної громади – 141 740 464 гривень та видатки спеціального фонду бюджету Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної громади – 8 529 254 гривень;

профіцит за загальним фондом бюджету Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної громади у сумі 157 747 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом бюджету Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної громади у сумі 157 747 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної громади у розмірі 30000 гривень, що становить 0,02 відсотка видатків загального фонду бюджету Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної громади, визначених цим пунктом.

2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3.Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

          Дозволити виконавчому комітету Гуляйпільської міської ради у період між сесіям міської ради збільшувати (зменшувати) обсяги дохідної та видаткової частин бюджету об’єднаної територіальної громади Гуляйпільської міської ради в разі збільшення (зменшення) бюджету Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної громади обсягів міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам та з інших місцевих бюджетів, здійснювати їх розподіл, а також перерозподіл обсягів затверджених міжбюджетних трансфертів між головними розпорядниками коштів бюджету Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної громади згідно з розпорядженнями міського голови з наступним внесенням змін до цього рішення.

Відповідно до частин 8, 10 статті 23 Бюджетного кодексу України розпорядження міського голови, зазначені в абзаці другому цього пункту, погоджуються з постійною комісією Гуляйпільської міської ради з питань планування бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку.

4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктамизгідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат бюджету Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 10 730 567 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді бюджету Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік:

1) до доходів бюджету Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 97 та 101 Бюджетного кодексу України;

2) джерелом формування у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів, визначений у підпункті 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 69¹ Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів, визначений у підпункті 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України, а також кошти, що передаються із загального фонду бюджету Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної громади до бюджету розвитку (спеціального фонду), відповідно до пункту 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.

          8. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

          оплату праці працівників бюджетних установ;

          нарахування на заробітну плату;

          придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

          забезпечення продуктами харчування;

          оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

          поточні трансферти населенню;

          поточні трансферти місцевим бюджетам;

          забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації,                                     виробами медичного призначення для індивідуального користування;

          фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки;

          оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;

          оплату енергосервісу.

 

         9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету Гуляйпільської міської ради, в особі міського голови, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10.Головним розпорядникам коштів бюджету об’єднаної територіальної громади Гуляйпільської міської ради забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;

4) доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов’язань відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України;

6) в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

7) затвердження обґрунтованих лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

    11. Відповідно до частин 7, 10 статті 23 Бюджетного кодексу України управління фінансів виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету, за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів, здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

  12. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за розпорядженням міського голови з наступним внесенням змін до рішення про бюджет Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної громади, погодженим з постійною комісією з питань планування бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, відповідно до частин 8, 10 статті 23 Бюджетного кодексу України.

13. Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 101 Бюджетного кодексу України делегувати міському голові повноваження в процесі виконання бюджету Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної громади заключати договори щодо умов надання субвенцій з бюджету Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної громади та отримання їх з інших бюджетів.

14. Установити, що це рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.

15. Виконавчому комітету Гуляйпільської міської ради забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини 4 статті 28 Бюджетного кодексу України.

16. Додатки 1 – 3, 5, 6, 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

17. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію Гуляйпільської міської ради з питань планування бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, відповідно до частини 1 статті 114 Бюджетного кодексу України

 

 

 

Міський голова                                                      Сергій ЯРМАК

 

 

Про внесення змін до рішення Гуляйпільської міської ради від 24.12.2019 року № 1 «Про бюджет Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» від 26.02.2020.

Про внесення змін до рішення Гуляйпільської міської ради від 24.12.2019 року № 1 «Про бюджет Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» від 25.03.2020.

Про внесення змін до рішення Гуляйпільської міської ради від 24.12.2019 року № 1 «Про бюджет Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» від 07.04.2020.

Про внесення змін до рішення Гуляйпільської міської ради від 24.12.2019 року № 1 «Про бюджет Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» від 07.04.2020.

 Про внесення змін до рішення Гуляйпільської міської ради від 24.12.2019 року № 1 «Про бюджет Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» від 07.04.2020.

Про внесення змін до рішення Гуляйпільської міської ради від 24.12.2019 року № 1 «Про бюджет Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» від 25.05.2020.

Про внесення змін до рішення Гуляйпільської міської ради від 24.12.2019 року № 1 «Про бюджет Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» від 25.06.2020.

Про внесення змін до рішення Гуляйпільської міської ради від 24.12.2019 року № 1 «Про бюджет Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» від 06.07.2020.

Про внесення змін до рішення Гуляйпільської міської ради від 24.12.2019 року № 1 «Про бюджет Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» від 29.07.2020.

 Про внесення змін до рішення Гуляйпільської міської ради від 24.12.2019 року № 1 «Про бюджет Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» від 14.08.2020.

 Про внесення змін до рішення Гуляйпільської міської ради від 24.12.2019 року № 1 «Про бюджет Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» від 27.08.2020.

Про внесення змін до рішення Гуляйпільської міської ради від 24.12.2019 року № 1 «Про бюджет Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» від 17.09.2020.

 

 

 

Про бюджет Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік

Пояснювальна записка до проекту рішення «Про бюджет Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік»

ФІНАНСУВАННЯ бюджету Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік

Аналіз виконання бюджету об’єднаної територіальної громади Гуляйпільської міської ради на 01.11.2019

01_Додатки 5,6,7.xls

ДОХОДИ бюджету Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік

Розподіл видатків бюджету Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік

Асоціація міст України