Офіційний сайт Гуляйпільської міської ради

Розділи

Петиції

Бюджет участі

Безоплатна правова допомога

Подолання незадекларованої праці

Календар

« Січень 2022 »
Пн   3 10 17 24 31
Вт   4 11 18 25  
Ср   5 12 19 26  
Чт   6 13 20 27  
Пт   7 14 21 28  
Сб 1 8 15 22 29  
Нд 2 9 16 23 30  

Пошук

Про міський бюджет

Про бюджет Гуляйпільської міської територіальної громади на 2022 рік

 

 08521000000 код бюджету


Керуючись Бюджетним кодексом України, п. 23) ч. 1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Гуляйпільська міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2022 рік:
доходи бюджету Гуляйпільської міської територіальної громади у сумі 196 054 183 гривні, у тому числі доходи загального фонду бюджету Гуляйпільської міської територіальної громади – 193 531 009 гривень та доходи спеціального фонду бюджету Гуляйпільської міської територіальної громади – 2 523 174 гривні згідно з додатком 1 до цього рішення;
видатки бюджету Гуляйпільської міської територіальної громади у сумі 199 714 183 гривні, у тому числі видатки загального фонду бюджету Гуляйпільської міської територіальної громади – 188 619 034 гривні та видатки спеціального фонду бюджету Гуляйпільської міської територіальної громади – 11 095 149 гривня;
профіцит за загальним фондом бюджету Гуляйпільської міської територіальної громади у сумі 4 911 975 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
дефіцит за спеціальним фондом бюджету Гуляйпільської міської територіальної громади у сумі 8 571 975 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Гуляйпільської міської територіальної громади у розмірі 37000 гривень, що становить 0,02 відсотка видатків загального фонду бюджету Гуляйпільської міської територіальної громади, визначених цим пунктом.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету Гуляйпільської міської територіальної громади на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.
3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.
4. Затвердити на 2022 рік обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів згідно з додатком 6 до цього рішення.
5. Затвердити розподіл витрат бюджету Гуляйпільської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 24 118 824 гривні згідно з додатком 7 до цього рішення.
6. Установити, що у загальному фонді бюджету Гуляйпільської міської територіальної громади на 2022 рік:
1) до доходів загального фонду бюджету Гуляйпільської міської територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97 та 101 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України «Про державний бюджет України на 2022 рік»;
2) джерелом формування у частині фінансування є надходження, визначені у підпункті 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України.
7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету Гуляйпільської міської територіальної громади на 2022 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 69¹ Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України «Про державний бюджет України на 2022 рік»;
2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктами 1, 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України, а також кошти, що передаються із загального фонду бюджету Гуляйпільської міської територіальної громади до бюджету розвитку (спеціального фонду), відповідно до пункту 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.
8. Визначити на 31 грудня 2022 року граничний обсяг місцевого боргу в сумі 6300 000 гривень.
9. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету Гуляйпільської міської територіальної громади видатки загального фонду на:
оплату праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
обслуговування місцевого боргу;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам;
забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами
медичного призначення для індивідуального користування;
фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки;
здійснення розвідувальної діяльності;
оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;
оплату енергосервісу.

 

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право управлінню фінансів Гуляйпільської міської ради, в особі начальника управління фінансів Гуляйпільської міської ради, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету Гуляйпільської міської територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
10. Головним розпорядникам коштів бюджету Гуляйпільської міської територіальної громади забезпечити:
1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих міською радою;
4) доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2023 року;
оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
5) взяття бюджетних зобов’язань відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України;
6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі.
11. Відповідно до частин 7, 10 статті 23 Бюджетного кодексу України управління фінансів Гуляйпільської міської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету, за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів, здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.
12. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету за бюджетними програмами, включаючи додаткові дотації та субвенції, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за розпорядженням міського голови з наступним внесенням змін до рішення про бюджет Гуляйпільської міської територіальної громади, погодженим з постійною комісією з питань планування бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, відповідно до частин 8, 10 статті 23 Бюджетного кодексу України.
13. Відповідно до статей 26, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 101 Бюджетного кодексу України делегувати міському голові повноваження в процесі виконання бюджету Гуляйпільської міської територіальної громади заключати договори щодо умов надання субвенцій з бюджету Гуляйпільської міської територіальної громади та отримання їх з інших бюджетів.
14. Враховуючи вимоги частини 3 статті 16 Бюджетного кодексу України, доручити управлінню фінансів Гуляйпільської міської ради здійснювати та обслуговувати внутрішні запозичення до бюджету Гуляйпільської міської територіальної громади у 2022 році відповідно до вимог статті 74 Бюджетного кодексу України.
15. Установити, що видатки бюджетних установ, які фінансуються з бюджету Гуляйпільської міської територіальної громади та розташовані в одній будівлі, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв здійснює розпорядник (одержувач) бюджетних коштів, на балансі якого знаходиться ця будівля або передана йому в оперативне управління.
16. Установити, що це рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року.
17. Управлінню фінансів Гуляйпільської міської ради забезпечити опублікування цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини 4 статті 28 Бюджетного кодексу України.
18. Додатки 1, 2, 3, 5, 6, 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
19. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Гуляйпільської міської ради з питань планування бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, відповідно до частини 1 статті 114 Бюджетного кодексу України.

 

Міський голова                                                                                Сергій ЯРМАК

 

 

№01 Аналіз виконання бюджету 2021.xls

№01 Додаток 1.xls

№01 Додаток 2.xls

№01 Додаток 3.xls

№01 Додаток 5.xls

№01 Додаток 6.xls

№01 Додаток 7.xls

№01 Пояснювальна записка на 2022.doc

№01 Рішення бюджет 2022.doc

Асоціація міст України