Офіційний сайт Гуляйпільської міської ради

Розділи

Петиції

Бюджет участі

Безоплатна правова допомога

Подолання незадекларованої праці

Календар

« Жовтень 2021 »
Пн   4 11 18 25
Вт   5 12 19 26
Ср   6 13 20 27
Чт   7 14 21 28
Пт 1 8 15 22 29
Сб 2 9 16 23 30
Нд 3 10 17 24 31

Пошук

Положення

Положення
про відділ земельних ресурсів виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради

 

1. Загальні положення

1.1. Відділ земельних ресурсів є структурним підрозділом виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради.
1.2. Відділ створюється для регулювання земельних відносин з метою створення умов для раціонального використання й охорони земель в межах Гуляйпільської міської ради, проведення земельної реформи, спрямованої на роздержавлення і приватизацію земель, ведення земельно-кадастрової документації, реалізацію державної політики у сфері регулювання земельних відносин на місцевому рівні, і підпорядковується безпосередньо міському голові та заступнику міського голови з питань інфраструктури та інвестицій Гуляйпільської міської ради.
1.3. Діяльність відділу ґрунтується на засадах законності, персональної відповідальності, поєднання загальнодержавних і місцевих інтересів, взаємодії з виконавчими та органами місцевого самоврядування, гласності та врахування громадської думки.
1.4. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Земельним кодексом України, законами України: «Про оренду землі», «Про землеустрій», «Про оцінку земель», «Про місцеве самоврядування в Україні», постановами Верховної Ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями та указами Президента України, рішеннями Гуляйпільської міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.
1.5. Діяльність відділу здійснюється на основі річних (квартальних та піврічних) планів роботи, погоджених із заступником міського голови з питань інфраструктури та інвестицій Гуляйпільської міської ради.
1.6. Відділ при вирішенні питань, які належать до його компетенції, взаємодіє з іншими відділами, управліннями, службами виконавчих органів та органів місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями.
1.7. Посадові особи, що працюють у Відділі, є посадовими особами місцевого самоврядування, відповідно до цього Положення мають посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримують заробітну плату за рахунок міського бюджету
1.8. Положення про відділ земельних ресурсів затверджується рішенням міської ради.
1.9. Відділ не має статусу юридичної особи.

2. Основні завдання відділу

2.1. Участь у розробленні правил, що регулюють земельні відносини у місті, та запровадження їх в роботі згідно чинного законодавства.
2.2. Участь у розробленні та виконанні міських програм в галузі земельних відносин.
2.3. Надання пропозицій та участь у підготовці документації щодо розпорядження землями територіальної громади.
2.4. Організація роботи щодо забезпечення конституційних та законних прав громадян та юридичних осіб на землю відповідно до Земельного кодексу України та інших нормативних актів України.
2.5. Здійснення безпосередньо та разом з відповідними державними органами контролю за використанням та охороною земель комунальної власності та самоврядний контроль за дотриманням земельного законодавства.

3. Діяльність відділу

Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції у сфері земельних відносин:
3.1. Здійснює підготовку проектів рішень міської ради щодо передачі земельних ділянок комунальної власності у власність громадян, надання у користування фізичним та юридичним особам, зміни цільового призначення, вилучення, викупу земельних ділянок, а також інших питань, пов’язаних з регулюванням земельних відносин в місті.
3.2. Веде прийом громадян та надає методичну, консультаційну, організаційну допомогу з питань, що належить до компетенції Відділу.
3.3. Здійснює реєстрацію і облік звернень громадян, юридичних та фізичних осіб з питань, що належать до компетенції відділу, забезпечення своєчасного, правильного та повного їх розгляду.
3.4. Готує договори оренди землі та додаткові угоди до них щодо земельних ділянок комунальної власності, наданих рішеннями міської ради в оренду, веде облік укладених та зареєстрованих договорів оренди земельних ділянок комунальної власності.
3.5. Здійснює розрахунки розмірів орендної плати за користування земельними ділянками відповідно до вимог чинного законодавства та проведення перерахунків розмірів орендної плати у випадках, визначених законом та відповідно до прийнятих рішень міської ради.
3.6. Здійснює підготовку матеріалів та забезпечує роботу комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони природи з розгляду заяв, що стосуються земельних відносин на території міської ради.
3.7. Бере участь в роботі узгоджувальної комісії з розгляду земельних спорів щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, та додержання громадянами правил добросусідства.
3.8. Аналізує документацію із землеустрою, подану на розгляд міської ради та готує відповідні проекти рішень.
3.9. Здійснює підготовку та проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для розробки експертної грошової оцінки земельних ділянок, які знаходяться в комунальній власності.
3.10. Здійснює підготовку та укладання договорів про сплату авансового внеску в рахунок оплати вартості земельної ділянки.
3.11. Здійснює підготовку та укладання договорів про виконання робіт з суб’єктів оціночної діяльності для розробки експертної грошової оцінки земельних ділянок, які знаходяться в комунальній власності.
3.12. Здійснює підготовку необхідних документів для проведення земельних торгів, відповідно до Порядку проведення у формі аукціону земельних торгів на території м. Гуляйполе та Порядку проведення на конкурсних засадах (земельних торгах) набуття права оренди земельних ділянок в м. Гуляйполе.
3.13. Здійснює прогнозні розрахунки надходжень коштів до міського бюджету від продажу земельних ділянок комунальної власності.
3.14. Представляє міську раду та її виконавчий комітет при реєстрації земельних ділянок комунальної власності в Державному земельному кадастрі та прав на них в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
3.15. Здійснює розроблення і подання міській раді, виконавчому комітету, міському голові програм з проведення земельної реформи, здійснення землеустрою, заходів щодо раціонального використання та охорони земель.
3.16. Проводить контроль за використанням та охороною земель на території міста в межах повноважень, передбачених законодавством.
3.17. Здійснює аналітичний облік використання земельних ресурсів міської ради, відповідно до оформлених правовстановлюючих документів на земельні ділянки та забезпечую створення відповідної електронної бази даних.
3.18. Взаємодіє з відділами, управліннями та виконавчими органами міської ради щодо вирішення поставлених відділу завдань.
3.19. Одержує у встановленому порядку від інших підрозділів виконкому міської ради, підприємств, установ і організацій інформацію, документи інші матеріали, необхідних для виконання покладених на Відділ обов’язків.
3.20. Залучає спеціалістів інших підрозділів виконкому, підприємств і організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.
3.21. Виконує в межах своєї компетенції інші роботи за дорученням міського голови та його заступників.
3.22. Здійснює інші повноваження у сфері земельних відносин відповідно до чинного законодавства України.

4. Права Відділу
Відділ має право:
4.1. Одержувати в установленому порядку від відділів виконавчого комітету, інших виконавчих органів міської ради, органів статистики, підприємств, установ, організацій безоплатні звітні дані, картографічні, інформаційні та довідкові матеріали, які необхідні для виконання покладених на Відділ завдань.
4.2. Одержувати від юридичних і фізичних осіб потрібні документи та матеріали для підготовки проектів рішень міської ради.
4.3. Залучати в установленому порядку відповідні організації та спеціалістів до здійснення аналітичного контролю за ефективним використанням земель комунальної власності, додержанням умов договорів оренди земельних ділянок.
4.4. За доручення міського голови здійснювати перевірки з питань ефективного використання земель міста, підприємствами, установами і організаціями.
4.5. Виконувати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України, необхідні для виконання завдань і функцій Відділу, визначених цим Положенням.

5. Керівництво Відділу

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України і звільняється з посади за розпорядженням міського голови.
5.2. Начальник Відділу:
5.2.1. Безпосередньо підпорядкований міському голові та згідно з розподілом обов’язків заступнику міського голови з питань інфраструктури та інвестицій Гуляйпільської міської ради.
5.2.2. Здійснює особистий прийому громадян з питань, що стосуються компетенції відділу.
5.2.3. Організовує роботу відділу та несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, забезпечує виконання плану роботи виконавчого комітету з питань, що стосується відділу.
5.2.4. Подає пропозиції міському голові про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників відділу, своєчасне заміщення вакансій, визначає завдання і розподіляє обов'язки між працівниками Відділу, сприяє підвищенню їх кваліфікації. Вносить пропозиції щодо заохочення працівників відділу та притягнення їх, у разі необхідності, до дисциплінарної відповідальності.
5.2.5. Планує роботу відділу на основі плану роботи ради, виконавчого комітету, доручень керівництва, функцій відділу.
5.2.6. Забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності Відділу, вживає необхідних заходів до їх поліпшення.
5.2.7. Підтримує зв’язки з відповідними відділами та управліннями виконавчих комітетів інших міських рад з питань обміну досвідом.
5.2.8. Бере участь у засіданнях міської ради, виконавчого комітету, нарадах міського голови у разі розгляду питань, що стосуються компетенції Відділу.
5.2.9. Підписує документи від імені відділу та візує документи в межах повноважень, передбаченим цим Положенням.
5.2.10. Представляє відділ у державних та громадських організаціях, пов’язаних з діяльністю відділу.
5.2.11. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього розпорядку.
5.2.12. Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у Відділі.
5.2.13. Організовує роботу відділу з документами, здійснює контроль за веденням діловодства, збереження документів відповідно до чинного законодавства.
5.2.14. Здійснює інші повноваження відповідно до Положення про Відділ, а також покладених на нього завдань окремими рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями міського голови та секретаря ради.

6. Заключні положення

6.1. Відділ утримується за рахунок міського бюджету. Структуру, штатну чисельність Відділу затверджує міська рада, штатний розпис та витрати на його утримання затверджує міський голова.
6.2. Виконавчий комітет міської ради створює умови для ефективної праці фахівців Відділу, підвищення їх кваліфікації, забезпечує їх окремими приміщеннями, обладнанням, телефонним зв’язком, оргтехнікою та необхідними матеріалами для виконання покладених на Відділ завдань.

 

 

 

Міський голова                                   С.О. Ярмак

 

Асоціація міст України