Офіційний сайт Гуляйпільської міської ради

Розділи

Петиції

Бюджет участі

Безоплатна правова допомога

Подолання незадекларованої праці

Календар

« Січень 2022 »
Пн   3 10 17 24 31
Вт   4 11 18 25  
Ср   5 12 19 26  
Чт   6 13 20 27  
Пт   7 14 21 28  
Сб 1 8 15 22 29  
Нд 2 9 16 23 30  

Пошук

Положення про виконавчий комітет

ПОЛОЖЕННЯ ПРО

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ЗМІСТ

1. Загальні положення.

2. Склад та порядок утворення виконавчого комітету.

3. Планування роботи виконавчого комітету.

4. Визначення повноважень керівництва виконавчого комітету, начальників структурних підрозділів та інших працівників виконавчого комітету.

5. Засідання виконавчого комітету.

5.1.Підготовка матеріалів.

5.2. Скликання.

5.3. Кворум.

5.4. Учасники засідання.

5.5. Порядок денний.

5.6. Головування на засіданнях.

5.7. Доповідачі та обговорення питань.

5.8. Прийняття рішень.

5.9. Протокол засідання.

5.10. Порядок та строки доведення рішень до виконавців.

5.11. Розпорядження міського голови.

6. Проходження служби в органах місцевого самоврядування.

6.1. Організація кадрової роботи.

6.2. Повноваження міського голови в сфері кадрової роботи.

6.3. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування.

6.4. Підвищення кваліфікації працівників.

6.5. Формування кадрового резерву.

7. Печатки, штампи, бланки виконавчого комітету.

7.1. Печатки та штампи виконавчого комітету.

7.2. Бланки виконавчого комітету.

7.3. Трудові книжки та бланки посвідчень. 

8. Обслуговування громадян.

8.1. Адміністративні послуги.

8.2. Звернення громадян.

8.3. Запити на публічну інформацію.

8.4. Особистий прийом громадян.

9. Організація роботи з документами.

9.1. Реєстрація, розгляд та проходження вхідної кореспонденції.

9.2. Підготовка та відправка вихідної кореспонденції.

10. Організація контролю за виконанням документів.

10.1. Загальні засади.

10.2. Здійснення контролю за виконанням документів.

10.3. Строки виконання документів та інформування за результатами виконання.

10.4. Робота з виконаними документами, зняття з контролю.

11. Проведення нарад (заходів) структурними підрозділами виконавчого комітету.

11.1. Організація проведення наради (заходу).

11.2. Підготовка порядку денного та матеріалів нарад (заходів).

11.3. Реєстрація учасників наради (заходу).

11.4. Протоколювання наради та поширення матеріалів.

    12. Організація і проведення урочистих подій, відзначення професійних та загальноміських свят.

12.1. Організація заходів.

         12.2. Порядок використання залу засідань.

12.3. Господарське та технічне забезпечення приміщень.

13. Організація взаємодії з органами державної влади, органами самоорганізації населення.

        13.1. Забезпечення взаємодії.

        13.2. Унесення звернень.

 

1. Загальні положення

 

1.1. Виконавчий комітет Гуляйпільської міської ради (далі – виконавчий комітет) є виконавчим органом Гуляйпільської міської ради, який утворюється нею на строк її повноважень.

Після закінчення повноважень ради, сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

Виконавчий комітет є юридичною особою, має гербову печатку, номерні гербові печатки та фірмовий бланк.

Виконавчий комітет Гуляйпільської міської ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

1.2. Положення виконавчого комітету (далі – Положення) є актом, який відповідно до Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та інших нормативно-правових актів регулює організаційно-процедурні питання діяльності виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради.

 

2. Склад та порядок утворення виконавчого комітету

 

2.1. Чисельність виконавчого комітету визначається Гуляйпільською міською радою. Персональний склад виконавчого комітету затверджується Гуляйпільською міською радою за пропозицією міського голови.

2.1.1. Виконавчий комітет утворюється у складі міського голови, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету, старост, а також керівників структурних підрозділів, інших осіб.

2.1.2. До складу виконавчого комітету входить також за посадою секретар ради.

2.1.3. Очолює виконавчий комітет міський голова.

2.1.4. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах Гуляйпільської міської ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.

2.1.5. До складу виконавчого комітету не можуть входити депутати Гуляйпільської міської ради, окрім секретаря ради.

 

3. Планування роботи виконавчого комітету

 

3.1. Виконавчий комітет міської ради розробляє перспективні плани роботи, виходячи із Законів України, Указів Президента України, Постанов Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, рішень міської ради, з потреб та інтересів територіальної громади міста.

3.2. Структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради за місяць до закінчення поточного року подають у відділ організаційної та кадрової роботи свої пропозиції щодо планування роботи виконавчого комітету на наступний рік.

3.2. Структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради за місяць до закінчення поточного року подають у відділ організаційно та кадрової роботи свої пропозиції щодо планування роботи виконавчого комітету на наступний рік за погодженням з відповідними заступниками міського голови, згідно з розподілом повноважень. На основі пропозицій структурних підрозділів виконавчого комітету складається проект перспективного плану роботи виконавчого комітету на наступний рік і виноситься на розгляд виконавчого комітету в останньому місяці поточного року.

3.3. На основі затвердженого виконавчим комітетом перспективного плану роботи відділом організаційно та кадрової роботи розробляються щоквартальні плани роботи. Структурні підрозділи виконавчого комітету, при необхідності, не пізніше як за місяць до закінчення поточного кварталу, вносять додатково пропозиції до квартального плану роботи.

3.4. Планами роботи передбачаються:

 - заходи по виконанню документів вищих органів законодавчої та виконавчої влади, рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради та розпоряджень міського голови;

 - контрольна робота, перевірки виконання законів;

- перелік питань, які виносяться для розгляду на засідання виконавчого комітету міської ради;

 - організаційно – масові заходи (засідання комісій, робочих груп, інші заходи).

3.5. У плані роботи виконавчого комітету вказуються дата проведення засідання виконкому, питання, які виносяться на розгляд виконкому, відповідальні за підготовку питання, доповідачі, термін подачі матеріалів.

3.6. Контроль за виконанням плану роботи виконкому здійснюється заступниками міського голови та керуючим справами виконавчого комітету.

3.7. Зміни і доповнення до квартального плану роботи виконавчого комітету можуть бути внесені тільки згідно з рішенням виконавчого комітету.

3.8. Відділ організаційної та кадрової роботи на основі затвердженого квартального плану складає щомісячний план-календар основних заходів, які планує міська рада, міський голова, заступники міського голови, керівники структурних підрозділів виконкому.

3.9. План-календар основних заходів на відповідний місяць, які проводяться міською радою та виконавчим комітетом містить наступні відомості: дата, місце, час, відповідальні за проведення та примітки.

Керівники структурних підрозділів подають на затвердження заступникам міського голови, відповідно до функціонального розподілу повноважень, план роботи на наступний місяць та після затвердження до 25-го числа поточного місяця надають відділу організаційної та кадрової роботи перелік додаткових заходів з відповідними відомостями, які необхідно включити до чергового місячного плану-календаря з основними заходами.

3.10. З метою забезпечення контролю за виконанням передбачених планом-календарем заходів, керівниками структурних підрозділів до 25 числа поточного місяця подаються звіти про виконання запланованих заходів за звітний місяць та у разі необхідності пропозиції по внесенню поточних змін та доповнень до місячного плану-календаря на наступний місяць заступникам міського голови, керуючому справами виконавчого комітету відповідно до функціонального розподілу повноважень. У разі затвердження переліку змін заступниками, вони візуються керуючим справами виконавчого комітету та подаються до відділу організаційної та кадрової роботи для включення до плану-календаря та організації виконання.

 

4. Визначення повноважень керівництва виконавчого комітету, начальників структурних підрозділів та інших працівників виконавчого комітету

 

4.1. Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста та окремим суб’єктом в системі місцевого самоврядування. Міський голова очолює виконавчий комітет міської ради, головує на його засіданнях. Повноваження міського голови визначаються Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".

4.2. Повноваження секретаря міської ради визначаються статтею 50 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

4.3 Заступники міського голови, керуючий справами виконавчого комітету здійснюють свої повноваження відповідно до рішення виконавчого комітету про затвердження розподілу функціональних повноважень, у якому визначаються:

4.3.1.Перелік закріплених за відповідним заступником обов’язків;

4.3.2.Перелік структурних підрозділів міської ради, комісій, утворених виконавчим комітетом, установ та організацій, діяльність яких спрямовується та координується відповідним заступником.

4.4. Обов’язки структурного підрозділу виконавчого комітету міської ради визначаються відповідним положенням. Обов’язки працівників структурних підрозділів виконавчого комітету визначаються посадовими інструкціями.

Посадові інструкції працівників структурних підрозділів розробляються начальниками структурних підрозділів та затверджуються заступниками міського голови, керуючим справами виконавчого комітету відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Посадові інструкції начальників структурних підрозділів розробляються заступниками міського голови, керуючим справами виконавчого комітету відповідно до розподілу функціональних повноважень та затверджуються міським головою.

 

5. Засідання виконавчого комітету

 

5.1.Підготовка матеріалів.

5.1.1. Офіційним документом, який приймається на засіданні виконавчого комітету є рішення.

5.1.2. Рішення виконавчого комітету приймаються на виконання Конституції України, Законів України, Указів Президента України, постанов Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рішень міської та обласної рад, розпоряджень голови Запорізької обласної державної адміністрації, а також відповідно до плану роботи виконавчого комітету, за пропозиціями виконавчих органів міської ради, постійних комісій міської ради, підприємств, установ, організацій та громадян.

5.1.3. Проекти рішень розробляються структурними підрозділами в порядку надання адміністративних послуг за розглядом звернень зацікавлених осіб, а також за вказівками (дорученнями) міського голови, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету в межах своєї компетенції.

5.1.4. Підготовку питань, які виносяться на засідання виконавчого комітету здійснюють структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, комунальні підприємства та установи міста. Для участі в підготовці питань можуть залучатись члени утворених комісій, представники громадськості, працівники міських комунальних підприємств та установ.

Проекти рішень виконавчого комітету повинні бути чіткими за змістом, з конкретними дорученнями, термінами виконання (за необхідності), зазначенням відповідальних осіб.

Працівники структурних підрозділів виконавчого комітету при підготовці проектів отримують, за необхідності, методичну допомогу або консультації у юридичному відділі виконавчого комітету.

5.1.5. Проекти рішень виконавчого комітету друкуються на бланках єдиної форми та візуютьсяу такому порядку:

- керівником структурного підрозділу, яким підготовлено проект;

-начальником юридичного відділу;

- проекти рішень, з фінансових питань візуються начальником управління фінансів, начальником відділу бухгалтерського обліку та звітності;

- керуючим справами виконкому;

- заступниками міського голови згідно з розподілом обов'язків;

         За відсутності візуючої особи (з будь-яких причин), проект рішення візує та особа, на яку покладено відповідні обов’язки.

         Термін перебування проекту рішення на візуванні у кожної посадової особи не повинен перевищувати одного робочого дня, у юриста в окремих випадках (в разі необхідності проведення детальної експертизи та підготовки юридичного висновку) – трьох робочих днів.

         5.1.6. У разі внесення змін, зауважень чи пропозицій під час розгляду та прийняття рішення на засіданні виконавчого комітету, остаточна узгоджена редакція рішення з урахуванням внесених змін, зауважень чи пропозицій роздруковується розробником проекту рішення на новому бланку з необхідною кількістю копій, візується у тому ж порядку, що і проект рішення та не пізніше, ніж за два робочих дні для подання на підпис міському голові або особі, яка головувала на засіданні виконавчого комітету.

5.1.7.Структурні підрозділи подають оформлені матеріали (проекти рішень, довідки, додатки до рішень, пояснювальні записки, протоколи підготовки, покажчики розсилки, списки запрошених на засідання з питань, що обговорюватимуться) за 3 робочі дні до засідання. Пізніше цього строку матеріали можуть прийматись тільки з дозволу заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету, які візують проект рішення.

         Такі проекти рішень включаються у додатковий перелік проектів рішень виконавчого комітету.

         5.1.8. До проектів рішень, якими утворюється комісія та затверджується її склад, додається аркуш погодження проекту, погоджений особами, які включаються до складу комісії (пункт 7. Результати внутрішнього погодження проекту).

         5.1.9. Відділ організаційної та кадрової роботи надсилає електронні копії проектів рішень членам виконавчого комітету не пізніше, ніж за 2 дні до засідання.

         5.1.10. Електронні копії проектів рішень оприлюднюються виконавцем через офіційний сайт Гуляйпільської міської ради не пізніше, ніж за 10 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

         5.1.11. Проект рішення, що зачіпає інтереси населення, має важливе соціально-економічне значення для розвитку громади, може бути внесений на публічне обговорення на будь-якому етапі його підготовки шляхом опублікування проекту у друкованих засобах масової інформації або доведення до відома населення іншими засобами.

         Рішення про проведення публічного обговорення приймає міський голова на підставі звернення суб’єкта правової ініціативи, або за власною ініціативою, або у випадках, прямо передбачених законом.

5.1.12. Формування порядку денного позачергового засідання та підготовка проектів рішень може здійснюватися в день проведення засідання. До проекту рішення на позачергове засідання додається пояснювальна записка з обгрунтуванням терміновості розгляду.

5.1.13. У разі проведення закритого засідання виконавчого комітету (закритого обговорення окремих питань) підготовка документів здійснюється з дотриманням порядку роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом.

 

5.2. Скликання засідань виконавчого комітету.

5.2.1. Засідання виконавчого комітету скликаються міським головою один раз на місяць, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – заступником міського голови. Дата проведення засідання виконавчого комітету, у будь якому випадку, має передувати засіданню сесії Гуляйпільської міської ради.

У разі необхідності міський голова своїм розпорядженням має право скликати позачергове засідання виконкому.

5.2.2. Відкриває і веде засідання виконавчого комітету міський голова, а у разі його відсутності з поважних причин – заступник міського голови.

 

5.3.Правомочність виконавчого комітету.

5.3.1. Засідання виконавчого комітету є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів виконавчого комітету від загального його складу.

5.3.2. Члени виконавчого комітету зобов’язані брати участь у його засіданнях.

У разі, якщо з поважних причин член виконавчого комітету немає можливості взяти участь у засіданні, він повідомляє про це міського голову або керуючого справами виконавчого комітету не пізніше, ніж за два робочих дні.

 

5.4.Учасники засідання.

5.4.1. У засіданні виконавчого комітету мають право брати участь депутати міської та інших рад, народні депутати України, керівники структурних підрозділів виконавчого комітету.

5.4.2. На засіданні виконавчого комітету можуть бути присутні представники засобів масової інформації, акредитовані у встановленому порядку, а також інші особи. Відео-, аудіо- запис здійснюється тільки акредитованими представниками засобів масової інформації відповідно до положення про порядок акредитації. Інші особи, які присутні на засіданнях виконавчого комітету та бажають здійснювати відео-, аудіо- запис можуть виконувати ці дії виключно з дозволу більшості членів виконавчого комітету, що визначається шляхом голосування.

5.4.3.На засідання виконавчого комітету міської ради запрошуються, у разі необхідності, керівники та фахівці установ, організацій та підприємств, яких стосується питання, що обговорюється. Список таких осіб складає посадова особа, відповідальна за підготовку питання та подає його разом з проектом рішення.

5.4.4. Для участі у засіданні виконавчого комітету громадяни, які не є запрошеними, не пізніше, ніж за два дні до його засідання, повідомляють у письмовій формі керуючого справами виконавчого комітету про намір взяти участь у засіданні. На основі таких повідомлень відділом організаційної та кадрової роботи складається список присутніх, який додається до протоколу.

Кількість присутніх обмежена кількістю місць у залі.

5.4.5. За аналогічним порядком повідомляють про намір взяти участь у засіданні виконавчого комітету депутати міської ради.

5.4.6. Особи, присутні на засіданні виконавчого комітету зобов’язані дотримуватися дисципліни, не порушувати порядок, утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні. Особам, присутнім на засіданні виконавчого комітету міської ради, забороняється вносити та використовувати під час його проведення плакати, лозунги, гучномовці, інші предмети, що можуть створювати перешкоди у проведенні засідання. 

За пропозицією головуючого на засіданні виконавчого комітету підтриманою більшістю членів виконавчого комітету особи, які порушили вимоги частини першої цього пункту, зобов'язані покинути засідання.

5.4.7. Повідомлення членів виконавчого комітету і доповідачів, співдоповідачів про дату, час і місце проведення засідання виконавчого комітету здійснює відділ організаційної та кадрової роботи не пізніше, ніж за два робочі дні, а у разі надзвичайних ситуацій чи необхідності термінового проведення засідання – за погодженням з членами виконавчого комітету.

5.4.8. Відділ організаційної та кадрової роботи проводить реєстрацію запрошених учасників засідання з подальшою передачею списку запрошених міському голові до початку засідання.

 

5.5. Порядок денний

5.5.1. Проект порядку денного засідання виконавчого комітету формується керуючим справами виконавчого комітету на підставі наданих матеріалів за 2 дні до засідання і погоджується з міським головою.

До порядку денного чергового засідання виконавчого комітету вносяться лише ті питання, матеріали яких надійшли у встановлені строки або з дозволу заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету поза межами вказаних строків.

5.5.2. Відділ організаційної та кадрової роботи не пізніше, ніж за два дні до засідання виконавчого комітету, оприлюднює порядок денний на офіційному веб-сайті та надсилає на електронну пошту членам виконавчого комітету, крім випадків термінових засідань.

 

5.6. Головування на засіданнях

5.6.1. На засіданнях виконавчого комітету міської ради головує міський голова, а за його відсутності – заступник міського голови.

5.6.2. На початку засідання за пропозицією головуючого виконавчий комітет міської ради затверджує порядок денний.

5.6.3. У разі необхідності оперативного вирішення питань, віднесених до компетенції виконавчого комітету, проекти таких рішень можуть включатись до порядку денного на початку засідання виконавчого комітету за пропозицією начальника структурного підрозділу або заступника міського голови, який координує роботу цього підрозділу, за згодою головуючого та членів виконавчого комітету. Проекти таких рішень в обов’язковому порядку надаються членам виконавчого комітету до початку засідання.

 

5.7. Доповідачі та обговорення питань.

5.7.1. Із питань, передбачених порядком денним на засіданні виконавчого комітету, доповідають начальники структурних підрозділів –розробники проектів рішень.

5.7.2. Особи, запрошені на засідання, з дозволу головуючого можуть вносити пропозиції з питань, які обговорюються, давати пояснення. Обговорення питань припиняється за рішенням головуючого.

5.7.3. За пропозицією головуючого проекти рішень можуть бути прийняті без обговорення, якщо у членів виконавчого комітету немає зауважень до них.

5.7.4. Проекти рішень, до яких були внесені зауваження або поправки, розглядаються на засіданні виконавчого комітету, обов’язково обговорюються, після чого визначається остаточна редакція документа.

5.7.5. В ході обговорення питань членами виконавчого комітету можуть бути озвучені критичні зауваження та доручення.

Доручення реєструє, направляє виконавцям та контролює терміни виконання загальний відділ виконавчого комітету.

 

5.8. Прийняття рішень.

5.8.1. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданні більшістю від загального складу членів виконавчого комітету, присутніх на засіданні та підписуються міським головою або особою, яка головує на засіданні виконавчого комітету.

5.8.2. Проекти рішень, щодо яких відсутні зауваження або пропозиції на момент їх розгляду, та які ніяк не коментуються членами виконавчого комітету, приймаються без обговорення.

5.8.3. Проекти рішень, що не набрали більшості голосів членів виконавчого комітету, знімаються з розгляду та повертаються виконавцям на доопрацювання.

5.8.4. Рішення виконавчого комітету міської ради, прийняті з зауваженнями, доповненнями, пропозиціями, протягом двох робочих днів, якщо членами виконавчого комітету не був встановлений інший термін, доопрацьовуються виконавцями, після чого подаються на підпис міському голові, а в разі його відсутності – посадовій особі, яка здійснює його повноваження.

У разі невиконання цієї норми рішення призупиняється розпорядженням міського голови та виноситься на повторний розгляд на наступне засідання виконавчого комітету.

5.8.5. Виконавчий комітет міської ради, у разі необхідності, вносить зміни, визнає такими, що втратили чинність або скасовує прийняті ним раніше рішення.

Необхідність внесення змін обов’язково обґрунтовується пояснювальною запискою.

5.8.6. При внесенні змін, доповнень до раніше прийнятого виконавчим комітетом рішення, готується окреме рішення, яке приймається виконавчим комітетом.

5.8.7.Оригінали рішень виконавчого комітету підписує міський голова, а у разі його відсутності особа, що головувала на засіданні виконавчого комітету, на якому було прийняте відповідне рішення.

Додатки до рішень виконавчого комітету та розпоряджень міського голови підписуються керуючим справами виконавчого комітету за наявності на додатку візи розробника та, за потребою, візи начальника фінансового управління.

5.8.8.Підписані рішення виконавчого комітету та розпорядження міського голови після підписання реєструються не пізніше, ніж за три робочі дні, та надаються копії рішень розробникам.

5.8.9. Після отримання копії рішення з номером та датою прийняття, відділ організаційної та кадрової роботи зобов’язаний оприлюднити його через офіційний сайт Гуляйпільської міської ради не пізніше п’яти робочих днів з моменту затвердження рішення.

5.8.10. Рішення виконавчого комітету набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення, якщо виконавчим комітетом не встановлено інший строк введення його у дію.

5.8.11. У разі незгоди міського голови з рішенням виконавчого комітету, він може у п’ятиденний термін зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та винести це питання на розгляд міської ради.

 

5.9. Протокол засідання виконавчого комітету

5.9.1. Засідання виконавчого комітету проводяться відповідно до порядку денного і оформляються протоколом.

5.9.2. Протокол засідання виконавчого комітету повинен містити:

а) порядковий номер засідання виконавчого комітету, дату проведення;

б) загальне число членів виконавчого комітету, список відсутніх і запрошених;

в) порядок денний;

г) прізвища, ініціали, посади доповідачів і виступаючих;

д) результати голосування і прийняті рішення.

         5.9.3. До протоколу засідання виконавчого комітету додаються:

         а) доповіді з основних питань;

         б) інформація до відома;

         в) поправки і доповнення до проектів рішень;

         г) критичні зауваження, протокольні доручення.

5.9.4.Протокол засідання виконавчого комітету оформляється та оприлюднюється на офіційному сайті Гуляйпільської міської ради не пізніше п’яти робочих днів після засідання.

5.9.5. Протоколи засідання виконавчого комітету підписуються міським головою та керуючим справами виконавчого комітету.

5.9.6. Протоколи засідань виконавчого комітету з оригіналами рішень зберігаються у керуючого справами виконавчого комітету до передачі їх на постійне зберігання в архівний відділ.

 

5.10. Порядок та строки доведення рішень до розробників

5.10.1. Копії рішень виконавчого комітету не пізніше 5-ти робочих днів після засідання виконавчого комітету, а при невідкладних випадках - негайно, керуючим справами виконавчого комітету надаються розробникам, які в свою чергу надають копії рішень згідно з покажчиком розсилки.

5.10.2. Копії рішень виконавчого комітету засвідчуються керуючим справами виконавчого комітету.

5.10.3.Не підлягають обов’язковому наданню для ознайомлення за інформаційними запитами офіційні документи, які містять у собі:

а) інформацію, визнану у встановленому порядку державною таємницею;

б) конфіденційну інформацію;

в) інформацію, що стосується особистого життя громадян;

г) документи, що становлять внутрішньовідомчу службову кореспонденцію (доповідні записки, переписка між підрозділами та інше), якщо вони пов’язані з розробленням напрямку діяльності установи, процесом прийняття рішень і передують їх прийняттю;

д) інформацію, що не підлягає розголошенню або доступ до якої обмежено;

е) інформацію фінансового характеру, підготовлену для контрольно-фінансових відомств.

 

5.11. Розпорядження міського голови.

         5.11.1. Міський голова в межах своїх повноважень видає розпорядження.

         5.11.2. Проекти розпоряджень міського голови готуються в тому ж порядку, що і проекти рішень виконавчого комітету.

         5.11.3. Проекти розпоряджень міського голови друкують на єдиних бланках розпоряджень міського голови.

         5.11.4. Підписаний міським головою проект розпорядження реєструється загальним відділом, а із кадрових питань спеціалістом з питань персоналу відділу організаційної та кадрової роботи.

         5.11.5. Розпорядження міського голови набирає чинності з моменту підписання його міським головою, якщо не встановлений інший термін введення в дію, і діє протягом терміну, зазначеного в розпорядженні, а якщо його немає — постійно.

         5.11.6. Розпорядження міського голови розсилається загальним відділом відповідно до покажчика розсилки.

         5.11.7. Організація виконання розпоряджень міського голови забезпечується органами та особами, зазначеними в розпорядженнях.

         5.11.8. Розпорядження міського голови є чинним правовим актом до призупинення чи скасування.

 

6. Проходження служби в органах місцевого самоврядування

 

6.1.Організація кадрової роботи.

6.1.1. Організація кадрової роботи у виконавчому комітеті проводиться відповідно до затвердженого керуючим справами виконавчого комітету річного плану, у якому визначено заходи з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників.

6.1.2. На посадових осіб та службовців, прийнятих на роботу до виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради та його структурних підрозділів оформляється особова справа.

6.1.3. Відповідальність за проведення кадрової роботи покладається на керуючого справами виконавчого комітету та відділ організаційної та кадрової роботи.

6.1.4. З метою здійснення регулярного контролю за проходженням служби в органах місцевого самоврядування та професійними досягненнями посадових осіб, у виконавчому комітеті міської ради проводиться в установленому законодавством порядку атестація та щорічна оцінка виконання посадовими особами покладених на них завдань і обов’язків.

 

6.2.Повноваження міського голови у сфері кадрової роботи

6.2.1. Міський голова відповідно до підпунктів 4, 5, 6, частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» вносить на розгляд міської ради пропозиції щодо кандидатури на посаду секретаря міської ради та пропозиції про чисельність і персональний склад виконавчого комітету, структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів;

6.2.2 Призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів відповідно до пункту 10 частини 4 статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

 

6.3. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування.

            6.3.1.Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється відповідно до ст. 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»:

            на посаду міського голови в порядку, встановленому Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні";
            на посаду секретаря міської ради шляхом обрання відповідною радою; 
            на посади заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами 
виконавчого комітету міської ради, старост шляхом затвердження відповідною радою;
            на посади керівників відділів, управлінь та інших працівників органів місцевого самоврядування шляхом 
призначення міським головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.
            Проведення конкурсу, випробування та стажування при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування 
здійснюється в порядку, визначеному законодавством України.
            У разі необхідності, за згодою сторін, посадова особа місцевого самоврядування може бути переведена на 
рівнозначну чи нижчу посаду без конкурсного відбору.
            На час відсутності (відпустки) посадових осіб органів місцевого самоврядування (крім виборних посад) для 
виконання їх повноважень можуть прийматися на службу особи за строковим трудовим договором (контрактом).

6.3.2. Претенденти, які виявили бажання взяти участь у конкурсі на заміщення вакантних посад подають заяву на участь у конкурсі та інші документи, визначені законодавством.

6.3.3. Прийняття працівників на посади, які не віднесені до категорій посадових осіб місцевого самоврядування, та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до чинного законодавства.

6.3.4. Особи, які вперше зараховуються на службу в органи місцевого самоврядування складають Присягу посадової особи місцевого самоврядування і підписують її текст, про що робиться запис у трудовій книжці, а також попередження про спеціальні обмеження встановлені Законом України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Законом України "Про запобігання корупції".

 

6.4. Підвищення кваліфікації працівників

З метою постійного підвищення рівня знань та професійної кваліфікації працівників виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради проводяться навчання відповідно до щорічного Плану-графіку підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій затвердженого Запорізькою обласною державною адміністрацією і Запорізькою обласною радою.

6.5. Формування кадрового резерву

6.5.1. У виконавчому комітеті створюється кадровий резерв, який підлягає щорічному перегляду та затвердженню міським головою.

Із особами, зарахованими до кадрового резерву, проводиться робота, спрямована на підвищення їх ділової кваліфікації, необхідної для роботи на відповідних посадах. З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійних і ділових якостей осіб кадрового резерву або посадових осіб місцевого самоврядування, які претендують на зайняття більш високих посад, може проводитись в установленому порядку їх стажування на відповідних посадах у структурних підрозділах виконавчого комітету.

6.5.2. Перевагу при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування мають особи, які зараховані до кадрового резерву, досягли найкращих результатів у роботі, виявляють ділову ініціативу, постійно підвищують свій кваліфікаційний рівень.

Поза конкурсом за рішенням міського голови може здійснюватись просування по службі посадових осіб місцевого самоврядування, які зараховані до кадрового резерву або пройшли стажування, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

 

7. Печатки, штампи, бланки виконавчого комітету.

7.1. Печатки та штампи виконавчого комітету

7.1.1. Виконавчий комітет має гербову печатку та номерні гербові печатки, штампи встановлених зразків, а також інші штампи, необхідні в роботі з документами.

7.1.2. Облік печаток і штампів ведеться в журналі обліку та видачі печаток і штампів, який включається у номенклатуру справ, його аркуші нумеруються, прошиваються й опечатуються. Відповідальним за ведення журналу є особа, визначена розпорядженням міського голови.

7.1.3. Відповідальними за зберігання і законність користування гербовою печаткою виконавчого комітету є керуючий справами виконавчого комітету, за печатками та штампами структурних підрозділів – керівники відповідних підрозділів.

7.1.4. Гербовою печаткою виконавчого комітету міської ради засвідчуються підписи міського голови, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету у випадках, передбачених Інструкцією з діловодства у Гуляйпільській міській раді та виконавчому комітеті Гуляйпільської міської ради.

7.1.5. Печатки, штампи не можуть передаватись іншій особі без підпису в журналі обліку печаток і штампів, який передбачає і передачу відповідальності за їх зберігання і користування.

Печатки і штампи повинні зберігатися у сейфах або металевих шафах.

7.1.6. Іменні печатки та штампи передачі іншим особам не підлягають.

         7.2. Бланки виконавчого комітету

7.2.1. Виконавчий комітет міської ради має наступні бланки:

а) рішення виконавчого комітету;

б) рішення сесії міської ради;

в) розпорядження міського голови;

г) бланки для листів.

7.2.2. Виготовлення бланків за рішенням міського голови здійснюється за допомогою комп'ютерної техніки у відділах виконавчого комітету.

7.2.3. Бланки нумеруються у правому нижньому кутку на зворотному боці й обліковуються в журналах обліку бланків у відповідних відділах згідно з номенклатурою справ.

7.3. Трудові книжки та бланки посвідчень

7.3.1. Трудові книжки та вкладиші до них обліковуються в журналах обліку руху трудових книжок за формою, визначеною наказом Міністерства статистики України від 27.10.1995 року № 277.

Відповідальність за зберігання трудових книжок та вкладишів до них працівників виконавчого комітету міської ради покладається на головного спеціаліста з питань персоналу відділу організаційної та кадрової роботи.

7.3.2. Бланки посвідчень особи обліковуються в журналах обліку бланків за формою, визначеною постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 року № 736. Відповідальність за зберігання та видачу бланків посвідчень особи несе головний спеціаліст з питань персоналу відділу організаційної та кадрової роботи виконавчого комітету.

 

8. Обслуговування громадян

 

8.1. Адміністративні послуги

Обслуговування громадян в межах визначеного переліку адміністративних послуг здійснюється адміністраторами управління "Центру надання адміністративних послуг" виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради відповідно до регламенту та положення центру надання адміністративних послуг.

 

8.2. Звернення громадян

8.2.1. Прийом та реєстрація звернень громадян, контроль за строками їх виконання у виконавчому комітеті здійснюється загальним відділом відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації.

8.2.2. Звернення, що адресовані міському голові, секретарю міської ради, заступникам міського голови, керуючому справами виконавчого комітету реєструються згідно з Інструкцією з діловодства та направляються на розгляд міському голові, секретарю міської ради, заступникам міського голови, керуючому справами виконавчого комітету відповідно до розподілу їх повноважень щоденно до 16.00, в п’ятницю – до 15.00.

8.2.3. Міський голова, заступники міського голови розглядають звернення, у разі потреби, доручають у резолюції виконавцю провести розгляд звернення.

Розгляд звернень громадян керівниками повинен проводитись протягом одного робочого дня з дня отримання його на розгляд, але не пізніше загального терміну опрацювання звернень – п’яти робочих днів.

8.2.4. У разі, коли доручення розгляду звернень надано кільком посадовим особам (виконавцям), головним виконавцем є особа, зазначена у резолюції першою та є відповідальною за організацію виконання, якщо у резолюції не обумовлено інше.

Всі інші виконавці обов'язково засвідчують факт роботи із зверненням службовими записками, інформацією, візуванням підготовленого проекту відповіді.

8.2.5. Звернення громадян розглядаються у порядку, визначеному законодавством, але не більше, ніж у місячний термін з дня їх реєстрації. В окремих випадках особи, які давали доручення, можуть скоротити термін розгляду або продовжити його, якщо можливість такого продовження визначена нормативними актами, які регулюють питання, порушені у зверненні, або необхідність продовження викликана об’єктивними обставинами, що унеможливлюють розгляд по суті у місячний термін. У випадках, коли термін розгляду звернень продовжується, у проміжних відповідях указуються причини, а також кінцевий термін їх виконання.

8.2.6. Пропозиції, заяви і скарги, на які даються проміжні відповіді, з контролю не знімаються. Контроль завершується тільки після вирішення порушених у зверненні питань, або якщо з об'єктивних причин вирішити їх неможливо.

Рішення про зняття з контролю пропозиції, заяви, скарги приймають посадові особи, які прийняли рішення про взяття на контроль.

8.2.7. Відповіді про результати розгляду звернень підписуються керівництвом виконавчого комітету, до компетенції яких належить вирішення порушених питань.

Рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у зверненні, доводиться до відома громадянина в письмовій формі з посиланням на закон і викладення мотивів відмови, а також з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

8.2.8. Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті.

Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

8.2.9. Відповіді про результати розгляду звернень надаються загальному відділу для їх реєстрації, відправлення заявникам та формування справ, а ті, що згідно із законодавством підлягають видачі через центр надання адміністративних послуг – передаються до центру надання адміністративних послуг для видачі заявнику у встановленому порядку.

8.2.10. Справи по розгляду звернень громадян зберігаються у загальному відділі протягом 5 років, а потім знищуються у встановленому порядку.

 

8.3. Запити на публічну інформацію

8.3.1. Забезпечення доступу до публічної інформації особам, що направляють відповідні запити до виконавчого комітету здійснюються відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

8.3.2. Усі запити на публічну інформацію, що надходять до виконавчого комітету, реєструються загальним відділом.

Запити на публічну інформацію реєструються невідкладно, та в той же день передаються структурному підрозділу виконавчого комітету, який організовує доступ до публічної інформації для розгляду.

8.3.3. Відповідь заявнику надається не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Першим робочим днем п'ятиденного строку вважати перший робочий день після отримання запиту – за аналогією із загальними положеннями щодо обчислення строків у цивільно – правових відносинах відповідно до ст. 253 Цивільного кодексу України та іншим законодавством.

 

8.4. Особистий прийом громадян.

8.4.1. Організацію особистого прийому громадян у виконавчому комітеті забезпечує загальний відділ виконавчого комітету.

8.4.2. Особистий прийом громадян у виконавчому комітеті здійснюється міським головою, заступниками міського голови, секретарем міської ради, керуючим справами виконавчого комітету.

8.4.3. Особистий прийом громадян керівництвом виконавчого комітету здійснюється згідно з графіком, який складається загальним відділом, погоджується з керівництвом та вноситься до плану роботи виконавчого комітету.

8.4.4. Графік особистого прийому громадян розміщується на офіційному сайті міської ради, опубліковується у засобах масової інформації та на інформаційному стенді в адміністративному приміщення виконавчого комітету.

8.4.5. Особистий прийом громадян проводиться у час і в приміщеннях, передбачених затвердженим графіком прийому.

8.4.6. Попередній прийом громадян у міській раді в робочі дні проводиться працівниками загального відділуз 09.00 до 13.00 та з 14.00 до 16.00 год.

8.4.7. За відсутності з поважних причин посадової особи, яка повинна здійснювати особистий прийом, громадянам надаються вичерпні пояснення і пропонується залишити письмове звернення, яке подається на розгляд керівництву.

8.4.8.Особистий прийом міського голови проводиться тільки за попереднім записом та за умови розгляду питання, яке ставить громадянин, заступниками міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

8.4.9. Попередній запис на особистий прийом здійснюється секретарем керівника з понеділка по п’ятницю.

Запис проводиться у журналі реєстрації, який заповнюється на підставі усного або письмового звернення. В журналі реєстрації вказується:

- прізвище, ім’я та по батькові заявника, місце проживання, контактний телефон, соціальний стан;

- короткий зміст питання, що порушується у зверненні;

- чи звертався заявник до виконавчих органів міської ради, до компетенції яких належить вирішення питання, і результат розгляду цього питання, підтверджений відповідними письмовими документами.

8.4.10. Секретар керівника повідомляє заявнику про день і час особистого прийому міського голови.

8.4.11. Чисельність громадян, записаних на особистий прийом до керівника, визначається з врахуванням середньої тривалості прийому громадян та складності порушених питань і не має бути більшою за 20 осіб на один прийом.

8.4.12. Запис на прийом не проводиться за умови звернення:

- до однієї і тієї ж посадової особи того самого громадянина, якщо на попередньому прийомі порушені питання були вирішені по суті, або надано вичерпні роз’яснення;

- з питання оскарження рішення з порушенням терміну подання оскарження, визначеного статтею 17 Закону України "Про звернення громадян";

- особи, визнаної судом недієздатною;

- у разі, якщо питання не належить до компетенції виконавчого комітету.

8.4.13. У разі повторного звернення громадянина працівниками загального відділу вивчаються матеріали справи щодо порушеного питання, з’ясовуються причини повторного звернення, надаються необхідні роз’яснення та можлива допомога.

8.4.14. Запис на повторний прийом до міського голови протягом календарного року може бути проведено, якщо питання, порушене у першому обґрунтованому зверненні, не було вирішено по суті (не задоволено, відмовлено у задоволенні), а заявнику не надано роз’яснень щодо порядку вирішення поставленого питання.

8.4.15. Спеціаліст загального відділу забезпечує добірку матеріалів з питань, що розглядатимуться на особистому прийомі у міського голови чи його заступників, для чого він має право запросити від відповідних виконавчих органів міської ради документи, необхідні для обґрунтованого розгляду звернення.

8.4.16. У разі потреби міським головою чи його заступниками, які проводять особистий прийом громадян до участі в особистому прийомі запрошуються керівники структурних підрозділів виконавчого комітету, до компетенції яких належить вирішення питання.

8.4.17. Під час проведення міським головою особистого прийому громадян можуть бути присутні їх представники, повноваження яких на представництво оформлені у встановленому порядку, та особи, які перебувають у родинних відносинах з цими громадянами.

Відсутність такого документа згідно з вимогами ст. 5 Закону України "Про звернення громадян" може бути підставою для відмови в особистому прийомі.

Присутність представників засобів масової інформації під час проведення особистого прийому допускається лише за згоди заявників. Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому громадян не допускається.

8.4.18. Питання, з якими звертаються громадяни, по можливості вирішуються під час особистого прийому. Під час розгляду звернень міський голова та заступники міського голови керуються законодавчими та іншими нормативно – правовими актами і в межах своєї компетенції мають право прийняти відповідне рішення: задовольнити прохання; відмовити у задоволенні, проінформувавши заявника про причини відмови і порядок оскарження прийнятого рішення; надати усне роз’яснення по суті піднятих питань.

8.4.19. У разі, коли порушене громадянином питання вирішити на особистому прийомі неможливо через складність і необхідність додаткового вивчення, воно разом із матеріалами справи направляється на розгляд виконавцю.

8.4.20. Звернення громадян, подані на особистому прийомі, реєструються відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян. Картки особистого прийому громадян, резолюції міського голови після прийому реєструються в журналі особистого прийому та передаються під розпис виконавцям.

8.4.21. Про результати розгляду звернення громадянину повідомляється письмово або усно (за його бажанням).

8.4.22. З урахуванням рішення, прийнятого під час особистого прийому, керівники структурних підрозділів, яким доручено розгляд звернення, зобов’язані в установлені законодавством терміни підготувати заявнику відповідь по суті питання за підписом особи, яка проводила особистий прийом.

8.4.23. Картка особистого прийому та всі документи, що були долучені до справи, повертаються разом з відповіддю до загального відділу для формування справи.

 

9. Організація роботи з документами.

9.1. Реєстрація, розгляд та проходження вхідної кореспонденції

9.1.1. Кореспонденція, розпорядчі документи вищих органів державної влади, інші документи та звернення, що надходять до виконавчого комітету реєструються загальним відділом.

9.1.2. Зареєстрована кореспонденція подається керівництву виконавчого комітету для розгляду з проектом резолюції, в якій вказаний виконавець та дії, які потрібно здійснити з документом.

9.1.3. Після повернення документу з резолюцією до загального відділу дані про виконавця записуються в картку та вносяться в електронний реєстр і передаються безпосередньому виконавцю.

9.1.4. У разі відпустки, відрядження, звільнення працівник, відповідальний за виконання документа, зобов’язаний передати невідпрацьовані документи керівнику структурного підрозділу або посадовій особі, яка заміщує керівника на час його відсутності.

9.1.5. Відповідальність за своєчасне доведення документів до виконавців у виконавчому комітеті несуть спеціалісти загального відділу.

9.1.6. Зареєстровані документи в день надходження передаються міському голові чи заступникам відповідно до розподілу обов’язків після 16.00, в п’ятницю –після 15.00.

9.1.7. Міський голова, заступники міського голови розглядають кореспонденцію, у разі потреби доручають в резолюції виконавцю провести розгляд звернення. Розгляд кореспонденції керівниками повинен проводитись протягом одного робочого дня з дня отримання його на розгляд, але не пізніше загального терміну опрацювання звернень – п’яти робочих днів.

 

9.2. Підготовка та відправка вихідної кореспонденції

9.2.1. Вихідні і внутрішні документи готуються структурними підрозділами та з ініціативи керівництва виконавчого комітету (ініціативні документи) або на виконання документів, що надійшли до виконавчого комітету (документи – відповіді).

9.2.2. Документи, адресовані органам державної влади, підписуються міським головою, а під час його відсутності – заступником міського голови. Документи, що надсилаються на інші адреси, підписуються міським головою, секретарем міської ради, заступниками міського голови, керуючим справами виконавчого комітету відповідно до розподілу обов’язків.

9.2.3. Вихідні документи подаються на підпис міському голові при наявності візи виконавця та візи заступника по напрямку (підпису, прізвища особи); заступникам міського голови – при наявності візи виконавця.

Візи проставляються на примірниках документів, які залишаються у загальному відділі виконавчого комітету, на лицьовому боці останнього аркуша документа.

9.2.4. Підписані міським головою, секретарем міської ради, заступниками міського голови, керуючим справами виконавчого комітету, вихідні документи передаються у загальний відділ для реєстрації.

9.2.5. Документи відправляються адресатам щоденно рекомендованими або звичайними поштовими відправленнями.

9.2.6. Відповіді на вихідні документи реєструються у порядку, встановленому Інструкцією з діловодства.

 

10. Організація контролю за виконанням документів.

10.1. Загальні засади

10.1.1. Контроль за виконанням документів покладається на міського голову, секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету, керівників структурних підрозділів виконавчого комітету.

10.1.2. Відповідальність за виконання документів у визначені строки несуть особи, які зазначені в контрольному документі, резолюції керівника та безпосередні виконавці. Якщо документ виконується кількома особами, відповідальною за організацію виконання є особа, яка у тексті документа або резолюції зазначена першою.

10.1.3. Відповідальні виконавці самостійно визначають форми і методи роботи, які забезпечать виконання документа у встановлені терміни, а також організовують виконання і підготовку узагальненої інформації про виконання документа відповідно до поставлених завдань і вимог.

10.1.4. Виконання контрольних документів органів вищого рівня, рішень виконавчого комітету, розпоряджень та доручень міського голови, місцевих програм соціального і культурного розвитку, цільових програм, по суті питань, покладається на структурні підрозділи, до компетенції яких належить вирішення поставлених у документах завдань, в особі їх керівників або окремих посадових осіб, визначених відповідальними за відповідним напрямком роботи.

 

 

10.2. Здійснення контролю за виконанням документів

10.2.1. Контролю підлягають зареєстровані документи, в яких установлені завдання, що потребують вирішення.

10.2.2. Підставою для постановки документа на контроль є текст документа, резолюції, що містить завдання керівника, термін (або терміни) виконання та відповідального виконавця (співвиконавців).

10.2.3. Обов'язковому контролю підлягає виконання законів України, указів, розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, актів інших органів виконавчої влади вищого рівня, звернень депутатів усіх рівнів.

10.2.4. Організацію контролю за виконанням документів органів вищого рівня, рішень виконавчого комітету, розпоряджень та доручень міського голови, місцевих програм соціального і культурного розвитку, цільових програм, в яких визначені строки та відповідальні за виконання, здійснює загальний відділ.

10.2.5. Документи беруться на контроль не пізніше, ніж у триденний строк з дня їх реєстрації.

10.3. Строки виконання документів та інформування за результатами виконання.

10.3.1. Строки виконання документа вказуються у тексті документа, резолюції.

10.3.2. Документи підлягають виконанню у наступні строки:

а) з позначкою "терміново" повинні бути виконані протягом 5 робочих днів з дня надходження до виконавчого комітету;

б) документи, де вказана конкретна дата – повинні бути виконані в термін, визначений у документі, резолюції;

в) документи, де не вказана конкретна дата – протягом 30 календарних днів із дня реєстрації;

г) інформування про хід виконання документів довгострокової дії, документів, зазначених датами типу "щомісяця", "щокварталу", "щороку" здійснюється до 5 числа наступного за звітним періодом місяця;

10.3.3. Термін виконання документа вираховується календарною датою або закінченням періоду часу, що вираховується днями. Закінчення терміну, визначеного днями, починається на наступний день після календарної дати. Якщо останній день терміну припадає на неробочий – то днем закінчення терміну вважається перший робочий день після неробочого.

10.3.4.У разі потреби строк виконання документів може бути продовжено за обґрунтованим проханням виконавця.

10.3.5. Строк виконання документа може бути змінений лише за вказівкою посадової особи, яка його встановила, а у разі її відсутності – посадовою особою, яка її заміщає.

10.3.6. Інформація про виконання документа органу вищого рівня підписується міським головою, заступником міського голови, на якого покладено контроль за виконанням цього документа.

10.3.7. Якщо на підставі інформації про виконання документа надані нові доручення, то подальший контроль здійснюється, ураховуючи ці доручення.

 

10.4. Робота з виконаними документами, зняття з контролю.

10.4.1. Документи вважаються виконаними після:

- виконання завдань, що поставлені у тексті документа, резолюції;

- документального підтвердження виконання документа, резолюції та повідомлення про результати зацікавленим організаціям та особам.

10.4.2. Якщо результатом виконання документа, резолюції є підготовка листа, правових актів, то підставою для зняття документа з контролю є фактичне підписання листа, прийняття правового акту.

10.4.3. Документ знімається з контролю, якщо поставлені в ньому завда

Положення про виконавчий комітет Гуляйпільської міської ради.docx

Асоціація міст України