Офіційний сайт Гуляйпільської міської ради

Розділи

Петиції

Бюджет участі

Беоплатна правова допомога

Подолання незадекларованої праці

Календар

« Січень 2021 »
Пн   4 11 18 25
Вт   5 12 19 26
Ср   6 13 20 27
Чт   7 14 21 28
Пт 1 8 15 22 29
Сб 2 9 16 23 30
Нд 3 10 17 24 31

Пошук

Положення про відділ

Додаток 5

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради  

від 30.08.2017 № 6

 

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ містобудування, архітектури, розвитку інфраструктури та інвестицій виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради

 

            1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

         1.1. Відділ містобудування, архітектури, розвитку інфраструктури та інвестицій виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради (далі - Відділ) утворюється міською радою, як юридична особа публічного права,  входить до складу її виконавчого комітету і в межах Гуляйпільської міської ради  об’єднаної територіальної громади забезпечує виконання покладених на відділ завдань.

1.2. Відділ є підзвітним і підконтрольним Гуляйпільській міській раді, підпорядковується її виконавчому комітету та міському голові,  у поточній діяльності - заступнику міського голови з питань інфраструктури та інвестицій виконавчого комітету.

         1.3. Відділ  у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України, декретами, постановами Кабінету Міністрів України, наказами профільних міністерств та їх обласних територіальних підрозділів, рішеннями Гуляйпільської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.4. До складу Відділу входять начальник, три головних спеціаліста.

         1.5.Відділ  є уповноваженим органом містобудування та архітектури та має статус юридичної особи публічного права.

 

2. ЗАВДАННЯ ТА  ПОВНОВАЖЕННЯ  ВІДДІЛУ

2.1. Основними завданнями відділу є забезпечення реалізації повноважень виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради  у сферах соціально-економічного і культурного розвитку,  містобудування та  архітектури, в галузі зовнішньоекономічної діяльності, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормативними актами.

2.2. Відділ відповідно до визначених повноважень виконує такі завдання:

1) Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінрегіону України, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією.

2) Надає адміністративні послуги.

3) Вносить пропозиції до проекту бюджету Гуляйпільської міської ради.

4) Забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів.

5) Розробляє проекти розпоряджень Гуляйпільського міського голови, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень.

6) Бере участь у розробленні та погодженні  проектів розпоряджень Гуляйпільського міського  голови, проектів нормативно-правових актів, головними, розробниками яких є інші структурні підрозділи виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради.

7) Бере участь у підготовці звітів міського голови для їх розгляду на сесії Гуляйпільської міської ради.

8) Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання Гуляйпільському  міському голові.

9) Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.

10) Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

11) Здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень.

12) Аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у відповідній галузі у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці та вживає заходів щодо усунення недоліків.

13) Бере участь у підготовці заходів щодо регіонального та місцевого розвитку.

14) Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

15) Готує (бере участь у підготовці) проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.

16) Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад у межах своїх повноважень.

17) Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.

18) Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

19) Забезпечує захист персональних даних.

20) Організовує  виконання  стратегічних  та  поточних  програм  соціально-економічного та культурного розвитку громади.

21) Розробляє проекти стратегії розвитку громади Гуляйпільської міської ради, програм соціально-економічного розвитку, інших планувальних документів у сфері своїх повноважень   та подання  їх на затвердження ради громади.

22) Сприяє залученню інвестицій у економіку громади Гуляйпільської міської ради.

23) Реалізує проекти співробітництва громад.

24) Забезпечує розвиток відносин громади  з містами-побратимами (громадами-побратимами)  з інших регіонів України та з інших держав.

25) Постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень.

26) Розробляє прогнози комплексного економічного і соціального розвитку громади, сприяє створенню умов для ефективної роботи підприємств, установ, організацій, підприємців, що діють у громаді всіх форм власності.

27) Визначає основні напрямки інвестиційної політики в громаді, розробляє заходи, спрямовані на залучення внутрішніх та зовнішніх  інвестицій та кредитних ресурсів для розвитку економічного потенціалу громади.

28) Забезпечує виконання державної, регіональної та програми Гуляйпільської міської ради з питань розвитку малого бізнесу, регуляторної політики в межах компетенції відділу.

29) Визначає пріоритетні напрямки вирішення екологічних проблем та невідкладних природоохоронних заходів в межах повноважень Відділу.

30) Здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції Відділу.

31) Забезпечує контроль за виконанням рішень Гуляйпільської міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень голови громади з питань, що належать до компетенції Відділу.

32) Готує чи ініціює підготовку проектів розвитку Гуляйпільської міської ради для подання на отримання фінансування з Державного фонду регіонального розвитку, програм міжнародної технічної допомоги, подає пропозиції до проектів розвитку регіону під час їх підготовки.

33) Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

34) Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).

 

 

2.3. Відділ здійснює передбачені законом галузеві повноваження щодо:

1) підготовки програм соціально-економічного та культурного розвитку Гуляйпільської міської ради, цільових програм з інших питань самоврядування, подання їх на затвердження Гуляйпільської міської  ради, організація їх виконання; подання раді звітів про хід і результати виконання цих програм;

2) забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку Гуляйпільської міської  ради, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів;

3) попередній розгляд планів використання природних ресурсів місцевого значення Гуляйпільської міської  ради, пропозицій щодо розміщення, спеціалізації та розвитку підприємств і організацій незалежно від форм власності, внесення у разі потреби до виконавчих органів  Гуляйпільської міської  ради пропозицій з цих питань;

4) подання до районних, обласних рад необхідних показників та внесення пропозицій до програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідно районів і областей, а також до планів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території Гуляйпільської міської  ради, з питань, пов'язаних із соціально-економічним та культурним розвитком території, задоволенням потреб населення;

5) у межах компетенції, на підставі проектних рішень містобудівної документації регіонального рівня, прийняття участі у підготовці пропозицій щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою району;

 

6) укладення і забезпечення виконання у встановленому законодавством порядку договорів з іноземними партнерами на придбання та реалізацію продукції, виконання робіт і надання послуг;

7) сприяння зовнішньоекономічним зв'язкам підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, незалежно від форм власності;

8) сприяння у створенні на основі законодавства спільних з іноземними партнерами підприємств виробничої і соціальної інфраструктури та інших об'єктів; залучення іноземних інвестицій для створення робочих місць;

9) залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в комплексному соціально-економічному розвитку Гуляйпільської міської  ради, координація цієї роботи на відповідній території;

10) розгляд і внесення до виконавчого комітету Гуляйпільської міської  ради  пропозицій до планів і програм будівництва та реконструкції об'єктів на відповідній території;

11) визначення у встановленому законодавством порядку відповідно до рішень Гуляйпільської міської  ради, вибір, вилучення (викуп) і надання землі для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією;

12) підготовка і подання на затвердження Гуляйпільської міської  ради відповідних місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови населених пунктів, іншої містобудівної документації;

13) встановлення на території Гуляйпільської міської  ради режиму використання та забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність;

14) координація на території Гуляйпільської міської  ради діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексної забудови населених пунктів;

15) надання відповідно до закону містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок;

 16) проведення громадського обговорення містобудівної документації;

17) організація роботи, пов’язаної із завершенням будівництва багатоквартирних житлових будинків, що споруджувалися із залученням коштів фізичних осіб, у разі неспроможності забудовників продовжувати таке будівництво;

18) організація розвитку інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту комунальної власності для розміщення технічних засобів телекомунікацій з метою задоволення потреб населення у телекомунікаційних послугах.

19) сприяння в організації роботи, пов'язаної зі створенням і веденням містобудівного кадастру населених пунктів;

20) долучається до здійснення в установленому порядку державного контролю за дотриманням законодавства, затвердженої містобудівної документації при плануванні та забудові відповідних територій; зупинення у випадках, передбачених законом, будівництва, яке проводиться з порушенням містобудівної документації і проектів окремих об'єктів, а також може заподіяти шкоди навколишньому природному середовищу;

21)  сприяння в організації охорони, реставрації та використання пам'яток історії і культури, архітектури та містобудування, палацово-паркових, паркових і садибних комплексів, природних заповідників;

22) вирішення відповідно до законодавства спорів з питань містобудування.

23) підготовка рішень щодо планування територій громади;

         24)     внесення пропозицій щодо розроблення, коригування показників і затвердження схеми планування території Гуляйпільської міської ради.

 25) здійснення моніторингу:

            -      стану розроблення, оновлення містобудівної документації на місцевому ріві (схема планування території Гуляйпільської  міської ради, генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій);

           -   забудови та іншого використання територій;

 26) органіація розроблення, проведення експертизи містобудівної документації населених пунктів Гуляйпільської  міської ради;

         27) внесення пропозицій щодо необхідності розроблення, внесення змін до генеральних планів населених пунктів Гуляйпільської міської ради, іншої містобудівної документації;

         28) підготовка пропозицій щодо встановлення режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб;

         29) координація діяльності :

             суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території Гуляйпільської міської ради, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини;

  підприємств, установ та організацій, які виконують роботи, надають послуги у сфері містобудування та архітектури;

        

            30) надання будівельного паспорту забудови земельної ділянки;

            31) надання пропозицій міській раді щодо розроблення комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території населених пунктів Гуляйпільської міської ради;

            32) оформлення паспорту прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності;

            33) розгляд матеріалів та підготовка проектів рішень виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради щодо присвоєння поштових адрес об’єктам містобудування;

            34) сприяння створенню та оновленню картографічної основи території Гуляйпільської міської ради;

           35) забезпечення виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, містобудівної документації, топографо-геодезичних матеріалів;

          36) співпраця з органами державного архітектурно-будівельного контролю з питань самочинно збудованих об’єктів містобудування;

          37) інформування населення про плани розміщення на території Гуляйпільської міської ради найважливіших містобудівних, промислових, енергетичних і транспортних комплексів;

         38) організація проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів;

        39) сприяння діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування та архітектури;

        40) інші повноваження у сфері містобудування та архітектури, розвитку інфраструктури та інвестицій визначені законодавчими та нормативно-правовими актами.

        41) у межах компетенції, на підставі проектних рішень містобудівної документації регіонального рівня, прийняття участі у підготовці пропозицій щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою району.

 

3. ВІДДІЛ МАЄ ПРАВО:

1) Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням їхніх керівників) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

2) Одержувати у встановленому порядку від структурних підрозділів виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради, органів статистики, підприємств, об’єднань, установ і організацій інформацію, необхідну для виконання передбачених цим Положенням завдань і функцій.

3) Розглядати пропозиції підприємств і організацій з питань розвитку економіки, прогнозування, містобудування та архітектури.

4) Здійснювати контроль за додержаннями підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами вимог законодавства та нормативних актів з питань, що належать до його компетенції.

5) Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Гуляйпільської міської ради та його виконавчого комітету.

6)  Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

7) Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДЛУ

4.1. Структура, чисельність працівників, кошторис та Положення про Відділ затверджується  Гуляйпільською міською  радою.

4.2. Діяльність Відділу здійснюється на основі перспективного та поточних планів роботи. Спеціалісти Відділу працюють на основі плану роботи відділу.

    4.3. На період відпустки або на час відсутності начальника Відділу його обов’язки виконує працівник Відділу відповідно до розпорядження Гуляйпільського міського голови.

4.4. В своїй діяльності Відділ взаємодіє з іншими виконавчими підрозділами Гуляйпільської міської ради,  територіальними органами виконавчої влади, установами, організаціями та об’єднаннями громадян Головним фінансовим Управлінням області, Департаментом  економіки обласної державної адміністрації, Управлінням статистики,  органами державної податкової  служби,  територіальними  органами  Державного  казначейства, іншими територіальними органами виконавчої влади, а також з підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

5. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ, ЙОГО ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ

5.1. Відділ очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади Гуляйпільський міський голова відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

5.2. Начальник Відділу:

1) Начальник відділу за посадою є головним архітектором міста Гуляйполе. 

2) Здійснює загальне керівництво діяльністю Відділу.

3) Узгоджує посадові обов’язки працівників Відділу.

4) Координує роботу Відділу з іншими виконавчими органами Гуляйпільської міської ради.

 5) Забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності Відділу, вживає необхідних заходів до їх поліпшення.

6) Подає на затвердження Гуляйпільській міській раді Положення про відділ.

7) Затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними.

8) Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Гуляйпільської міської ради та його виконавчого комітету.

9) Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Відділу.

10) Підтримує зв’язки з відповідними відділами та управліннями виконавчих комітетів рад інших громад з питань обміну досвідом.

11) Бере участь у засіданнях Гуляйпільської міської ради, виконавчого комітету, нарадах голови громади у разі розгляду питань, що стосуються компетенції Відділу.

 12) Розподіляє обов’язки між працівниками Відділу, очолює і контролює їх роботу.

13) Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у Відділі.

14) Виконує інші доручення керівництва виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради, пов’язані з діяльністю Відділу.

15) Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях Гуляйпільської міської ради та її виконавчого комітету питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень.

16)  Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

17)  Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Відділу.

18) Забезпечує дотримання працівниками Відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни

19) Представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням Гуляйпільського міського голови.

20) У межах закону начальник відділу може здійснювати творчу діяльність, пов'язану з розробленням містобудівної документації відповідної території, проектуванням об'єктів архітектури, які передбачені для будівництва на території його адміністративної діяльності.

5.3.  Начальник Відділу здійснює й інші повноваження відповідно до покладених на нього завдань окремими рішеннями ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями Гуляйпільського міського голови.

5.4. Начальник Відділу повинен знати: закони України, що стосуються діяльності Відділу, укази Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, конвенції, стандарти та рекомендації міжнародних організацій з питань економіки; порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів; сучасні методи управління персоналом; основи економіки, ринку праці, трудового законодавства, психології праці; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову, державну мову.

5.5. Кваліфікаційними вимогами до посади начальника Відділу є наявність вищої освіти відповідного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра та стажу роботи за фахом на державній службі та в органах місцевого самоврядування на керівних посадах чи на керівних посадах в інших сферах управління не менше 3 років.

6. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ВІДДІЛУ

6.1. Працівники Відділу мають право:

1) Користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією та законами України.

2) На повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.

3) На своєчасну оплату праці залежно від займаної посади, якості, досвіду та стажу роботи.

4) На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці.

5) На соціальний і правовий захист.

6) Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень.

7) Вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою.

8) Користуватися іншими правами відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Працівники Відділу зобов’язані:

1) Дотримуватися Конституції України, законів та інших актів законодавства України.

2) Працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження, накази, доручення керівництва, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, додержуватися трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна громади Гуляйпільської міської ради та її виконавчого комітету.

3) Вживати заходів для негайного усунення причин та умов,                  що перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання функціональних обов’язків.

4) Підвищувати продуктивність праці, знати Конституцію України, законодавство з питань місцевого самоврядування, державної служби, розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.

5) Утримувати своє робоче місце в чистоті, дотримуватися установленого порядку зберігання матеріальних цінностей, документів, оргтехніки, здійснювати економію енергетичних ресурсів, додержуватися чистоти в адміністративній будівлі.

6) Поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних правил у взаємовідносинах із співробітниками та відвідувачами.

7)Дотримуватися прав і свобод людини і громадянина.

8) Постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати професійну кваліфікацію.

9) Проявляти ініціативність, творчість у роботі.

10) Дотримуватись обмежень, передбачених законодавством,        щодо служби в органах місцевого самоврядування.

11) Підтримувати авторитет громади Гуляйпільської міської ради та її виконавчого комітету.

12) Зберігати державну таємницю, інформацію про громадян,                  що стали їм відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншу інформацію, яка, згідно із законодавством, не підлягає розголошенню.

13) Не допускати дій та бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.

14) Проходити атестацію як посадові особи місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства.

15) Суворо дотримуватися вимоги щодо заборони паління в приміщеннях (на робочих місцях, у кабінетах та у місцях загального користування).

6.3. Працівники виконують й інші обов’язки відповідно до чинного законодавства України.

6.4. Посадовим особам Відділу забороняється:

1) Брати участь у діях, що суперечать національним інтересам України.

2) Вчиняти дії, що можуть бути розцінені як використання свого службового становища в корисних цілях, а також дії, які, відповідно до чинного законодавства, вважаються корупційними.

3) Виявляти всупереч інтересам справи, упередженість або прихильність до будь-якого підприємства, установи, організації, об’єднання громадян або конкретної особи.

4) Приймати дарунки чи послуги від фізичних або юридичних осіб у зв’язку зі своєю службовою діяльністю.

5) Брати участь у страйках.

 

7. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ

7.1. Відділ фінансується за рахунок коштів Гуляйпільського міського бюджету, виділених на його утримання.

7.2. Відділ володіє і користується майном, що знаходиться в його оперативному управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

7.3. Оплата праці працівників Відділу здійснюється відповідно до чинного  законодавства.

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ ВІДДІЛУ

8.1. Працівник Відділу, який не вжив передбачених цим Положенням заходів до усунення порушень законодавства, що призвели до негативних економічних наслідків, ущемлення прав і законних інтересів працівників, несе відповідальність в установленому законодавством порядку.

7.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Відділ утворюється  як юридична особа публічного права,  має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки. За виникнення потреби може мати самостійний баланс,  рахунки в органах Казначейства.

 

9.2. Покладення на Відділу обов’язків, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань фахової діяльності Відділу, не допускається.

9.3.Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому Регламентом Гуляйпільської міської ради.

9.4. Реорганізація чи ліквідація Відділу здійснюється на підставі рішення Гуляйпільської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

 

 

Міський голова                                                                          С.О.Ярмак

 

Асоціація міст України