Офіційний сайт Гуляйпільської міської ради

Розділи

Петиції

Я маю право

Календар

« Травень 2019 »
Пн   6 13 20 27
Вт   7 14 21 28
Ср 1 8 15 22 29
Чт 2 9 16 23 30
Пт 3 10 17 24 31
Сб 4 11 18 25  
Нд 5 12 19 26  

Пошук

Оприлюдлення проектів регуляторних актів та аналізу регуляторного впливу

Проект рішення «Про затвердження ставок єдиного податку на території м. Гуляйполя на 2017 рік»

ГУЛЯЙПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
Гуляйпільського району Запорізької області
ПРОЕКТ РІШЕННЯ

_________                                                                                               місто Гуляйполе

«Про затвердження ставок єдиного податку на території
м. Гуляйполя на 2017 рік»

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», вимог п. 10.1 ст. 10 р.І «Загальні положення», вимог гл.1 р.ХІV «Спеціальні податкові режими» Податкового Кодексу України, Закону України від 28.12.2014 р. № 71-УІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», Гуляйпільська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.Затвердити ставки єдиного податку на території м. Гуляйполе на 2017рік», згідно додатку до даного рішення (додаток №1).
2. Застосовувати фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців у розрахунку на календарний місяць залежно від групи (І-ІІ) платників єдиного податку згідно додатку до даного рішення (додаток №1).
3. Порядок нарахування та сплата по відповідному податку застосовується згідно Податкового кодексу України.
4. Дане рішення застосовується з 01.01.2017 року.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Гуляйпільської міської ради з питань соціально-економічного розвитку міста та з питань реалізації державної регуляторної політики, розвитку суб’єктів малого підприємництва, торгівлі та побуту.

Міський голова                                                                                          О. Г. Неміч

 

 

Додаток №1
Ставки єдиного податку
на території м. Гуляйполе на 2017 рік

1. Ставки єдиного податку для платників першої - другої груп встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі - мінімальна заробітна плата), та третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки).
2. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними та міськими радами для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:
1) для першої групи платників єдиного податку – 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;
2) для другої групи платників єдиного податку – 17 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.
3. Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:
1) 2 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим Кодексом України;
2) 4 відсотки доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.
Для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному підпунктом 2 пункту 3 цієї статті.
4. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої - третьої групи (фізичні особи - підприємці) у розмірі 15 відсотків:
1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1, 2 і 3 пункту 291.4 статті 291 Податкового Кодексу України ;
2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;
3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі;
4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування;
5) до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 пункту 291.4 статті 291 Податкового Кодексу України відповідно.
5. Ставки єдиного податку для платників третьої групи (юридичні особи) встановлюються у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 3 цієї статті:
1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпункті 3 пункту 291.4 статті 291 Податкового Кодексу України ;
2) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі;
3) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.
6. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.
7. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої групгосподарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної або міської ради застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений цією статтею для відповідної групи таких платників єдиного податку.
8. Ставки, встановлені пунктами 3 - 5 цієї статті, застосовуються з урахуванням таких особливостей:
1) платники єдиного податку першої групи, які у календарному кварталі перевищили обсяг доходу, визначений для таких платників
з наступного календарного кварталу за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку другої або третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.
Такі платники до суми перевищення зобов'язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.
Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;
2) платники єдиного податку другої групи, які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 1.4 статті 1 цього Положення, в наступному податковому (звітному) кварталі за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.
Такі платники до суми перевищення зобов'язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.
Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;
3) платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 4 статті 1 цього Положення, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків, а також зобов'язані у порядку, встановленому цією главою перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених Податковим Кодексом України.
Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи), які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 1.4 статті 1 цього Положення, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 3.3 цієї статті, а також зобов'язані у порядку, встановленому цією главою, перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених Податковим Кодексом України.
Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;
4) ставка єдиного податку, визначена для третьої групи у розмірі 2 відсотки, може бути обрана:
а) суб'єктом господарювання, який зареєстрований платником податку на додану вартість відповідно до розділу V Податкового Кодексу України , у разі переходу ним на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу;
б) платником єдиного податку третьої групи, який обрав ставку єдиного податку в розмірі 4 відсотки, у разі добровільної зміни ставки єдиного податку шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися нова ставка та реєстрації такого платника єдиного податку платником податку на додану вартість у порядку, встановленому розділом V Податкового Кодексу України;
в) суб'єктом господарювання, який не зареєстрований платником податку на додану вартість, у разі його переходу на спрощену систему оподаткування або зміни групи платників єдиного податку шляхом реєстрації платником податку на додану вартість відповідно до розділу V Податкового Кодексу України і подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування або зміни групи платників єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено реєстрацію платником податку на додану вартість;
5) у разі анулювання реєстрації платника податку на додану вартість у порядку, встановленому розділом V Податкового Кодексу України, платники єдиного податку зобов'язані перейти на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 4 відсотків (для платників єдиного податку третьої групи) або відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку чи відмови від застосування спрощеної системи оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено анулювання реєстрації платником податку на додану вартість.

 

 

Міському голові
Немічу О.Г.

Експертний висновок

щодо відповідності положенням Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»проекту регуляторного акта –
рішення Гуляйпільської міської ради «Про затвердження ставок єдиного податку на територіїм. Гуляйполя на 2017 рік»

Постійною комісією з питань соціально-економічного розвитку міста та з питань реалізації регуляторної політики, розвитку суб’єктів малого підприємництва, торгівлі та побуту, на яку покладено повноваження з питань регуляторної політики у відповідності до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» розглянуто проект регуляторного акта – рішення Гуляйпільської міської ради «Про затвердження ставок єдиного податку на території
м. Гуляйполя на 2017 рік»

За результатами здійсненого аналізу на дотримання вимог статей 4,9,31-36 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,
Встановлено:
Порядок підготовки проекту та проект відповідають положенням Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
Зважаючи на все вищевикладене, комісія не заперечує щодо внесення проекту рішення міської ради «Про затвердження ставок єдиного податку на території
м. Гуляйполя на 2017 рік»

на розгляд сесії Гуляйпільської міської ради.

Голова комісії                                                                                            В.О. Рибалко

 


Аналіз регуляторного впливу проекту регуляторного акту «Про затвердження ставок єдиного податку на території м. Гуляйполя на 2017 рік».

відповідно до статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.

Назва акта – ««Про затвердження ставок єдиного податку на території м. Гуляйполя на 2017 рік».

Регуляторний орган - Гуляйпільська міська рада.

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Суть проблеми прийняття регуляторного акту полягає в тому, що суб’єкти малого підприємництва – фізичні особи з незначним обсягом виробництва змушені виконувати значний обсяг бухгалтерських робіт (облік, звітність), на виконання яких потрібен окремий фахівець, що збільшує собівартість продукції, зменшує її конкурентоспроможність та стримує розвиток бізнесу.
Першочергові завдання, які передбачається розв’язати із затвердженням ставок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва – фізичних осіб:
- всебічна реалізація завдань державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;
- прискорення розвитку пріоритетних напрямів малого підприємництва;
- створення умов для розвитку всебічної конкуренції, підтримки вітчизняного товаровиробника;
- створення умов для нових робочих місць, зниження рівня безробіття;
- підтримка ділової та інвестиційної активності, розвиток конкуренції на ринку товарів та послуг.

2. Визначення цілей державного регулювання.

Головною метою затвердження ставок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва – фізичних осіб є стимулювання ефективної діяльності суб’єктів малого підприємництва через удосконалення спрощеного їх оподаткування, що дасть можливість збільшити доходи до бюджету.

3. Оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей, перевага обраного способу.

Альтернативою до прийняття запропонованого регуляторного акта є прийняття ставок розміру для узагальнених видів діяльності. Таким чином, визначена проблема може бути розв’язана шляхом прийняття відповідного регуляторного акту.

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи.

Механізмом розв’язання вказаної вище проблеми є прийняття рішення міської ради , яким пропонується затвердити: розміри ставок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва – фізичних осіб в залежності від видів економічної діяльності. Дане рішення підлягає оприлюдненню в мережі Інтернет.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта.

Перевагами у досягненні визначених цілей є:
- зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування;
- збільшення надходжень до міського бюджету;
- підвищення рівня використання економічних ресурсів міста та сіл міської ради;
- спрямування надходжень коштів на вирішення соціальних проблем населення та покрашення інфраструктури міста та сіл міської ради, збільшення фінансування місцевих бюджетних програм;
- підвищення рівня конкуренції серед вітчизняних товаровиробників.

6. Очікувані результати прийняття акта.

Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта наведено в т таблиці:

Сфера впливу регуляторного акту

Вигоди

Витрати

Інтереси органів місцевого самоврядування

Приведення місцевої нормативно-правової бази у відповідність до вимог чинного законодавства України.

Додаткові надходження.

Процедура розробки  регуляторного акту не потребує витрат

Інтереси суб’єктів господарювання

 

Прийняття регуляторного акту та офіційне оприлюднення забезпечить прозорий механізм справляння податку

Сплата податку в встановлених обсягах

Інтереси територіальної громади міста

Покращення рівня життя та добробуту громади та її соціальної інфраструктури.

Покращення стану прозорості дій влади та можливість реалізації соціальних заходів у зв’язку з додатковими надходженнями до місцевого бюджету.

Витрати відсутні

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.

Даний регуляторний акт є загальнообов’язковим до застосування на території міської ради. Термін дії запропонованого регуляторного акта на бюджетний рік. Внесення змін або відміна регуляторного акту протягом року можлива у разі зміни чинного законодавства.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта.
Результативність регуляторного акта визначатиметься за кількісними та якісними показниками:
- кількість платників єдиного податку та збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності;
- сума надходжень до міського бюджету від єдиного податку та збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності;
- інформованість суб’єктів господарювання щодо основних положень регуляторного акта надасть їм можливість уникати непорозумінь в частині справляння та сплати податків та зборів.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись шляхом аналізу інформації щодо сум надходжень до місцевого бюджету від сплати фізичними особами єдиного податку та збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності
У відповідності до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Методики відстеження результативності регуляторного акта», затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308, буде проводитись базове відстеження результативності регуляторного акта у встановлений термін.

Заступник міського голови                                                                              С.О. Ярмак

Завантажити

П'ятниця, 03 Червня 2016 16:21 | Переглядів: 586

Асоціація міст України