Офіційний сайт Гуляйпільської міської ради

Розділи

Петиції

Я маю право

Календар

« Травень 2019 »
Пн   6 13 20 27
Вт   7 14 21 28
Ср 1 8 15 22 29
Чт 2 9 16 23 30
Пт 3 10 17 24 31
Сб 4 11 18 25  
Нд 5 12 19 26  

Пошук

Оприлюдлення проектів регуляторних актів та аналізу регуляторного впливу

Проект рішення «Про затвердження ставок податку на майно (в частині плати за землю) та надання пільги зі сплати податку на майно (в частині плати за землю) на 2017 рік»

ГУЛЯЙПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
Гуляйпільського району Запорізької області
Сьоме скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

___________                                                               місто Гуляйполе

«Про затвердження ставок податку на майно (в частині плати за землю) та надання пільги зі сплати податку на майно (в частині плати за землю) на 2017 рік»

Керуючись ст..143 Конституції України відповідно до ч.1 п.35 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та у відповідності до п.3 ст.12, ст.274, ст.277,284 Податкового Кодексу України та заслухавши інформацію міського голови, з метою забезпечення резервів для збільшення надходжень плати за землю, а також повноти обліку фізичних осіб, сприяння розвитку земельних відносин та рівних умов користування земельними ділянками Гуляйпільська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.Встановити на території Гуляйпільської міської ради податок на майно (в частині плати за землю).
2. Порядок нарахування та сплата по відповідному податку застосовується згідно Податкового кодексу України.
3. Встановити ставки земельного податку за земельні ділянки на території Гуляйпільської міської ради у розмірі:
а) ставка податку за земельні ділянки, нормативно-грошову оцінку яких проведено, встановлюється на вимоги до ст.. 274.1 ПКУ у розмірі:
- за земельні ділянки зайняті житловим фондом 0,035%;
- за земельні ділянки зайняті гаражно-будівельними товариствами 0,05%;
- за земельні ділянки зайняті для потреб сільськосподарського виробництва 0,035%;
- земельні ділянки зайняті для сільськосподарських угідь від їх нормативно-грошової оцінки у розмірі 0.15%.
б) ставка податку за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання, нормативно-грошову оцінку яких проведено, встановлюється на вимоги до ст. 274.2 ПКУ у розмірі:
- за земельні ділянки зайняті комерційними підприємствами, під банками у розмірі 3%;
- за земельні ділянки зайняті промисловими, виробничими, будівельними підприємствами, підприємствами транспорту у розмірі 1,5%

неприбутковими, бюджетними установами та іншими організаціями, комунальними підприємствами - у розмірі 1%;
в) за земельні ділянки, які знаходяться за межами населеного пункту у розмірі 5% від нормативно- грошової оцінки площі ріллі по області.

2.Надати наступні пільги зі сплати податку на майно (в частині плати за землю):
2. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб
2.1. Від сплати податку звільняються:
2.1.1. інваліди першої і другої групи;
2.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;
2.1.3. пенсіонери (за віком);
2.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія»;
2.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
2.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:
2.2.1. для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;
2.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах - не більш як 0,25 гектара, в селищах - не більш як 0,15 гектара, в містах - не більш як 0,10 гектара;
2.2.3. для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;
2.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;
2.2.5. для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.
2.3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.
3. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб
3.1. Від сплати податку звільняються:
3.1.1. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;
3.1.2. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.
Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» .
У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов'язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;
3.1.3. бази олімпійської та параолімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.
3.1.4.бюджетні, неприбуткові організації та установи які знаходяться на території міста Гуляйполе та релігійні громади
4.Дане рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення та вводиться в дію з 01.01.2017 року.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, екології та дотримання земельного законодавства.

Міський голова                                                                                      О. Г. Неміч

Аналіз регуляторного впливу
до проекту рішення сесії Гуляйпільської міської ради
«Про затвердження ставок податку на майно (в частині плати за землю) та надання пільги зі сплати податку на майно (в частині плати за землю) на 2017 рік»

Цей аналіз регуляторного впливу проекту рішення сесії Гуляйпільської міської ради «Про затвердження ставок податку на майно (в частині плати за землю) та надання пільги зі сплати податку на майно (в частині плати за землю) на 2017 рік» підготовлений відповідно до вимог Закону України „Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi”, Методики проведення аналiзу впливу та відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», з метою одержання зауважень та пропозицій по вищевказаному проекту від зацікавлених осіб.

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

У зв’язку з прийняттям Закону України від 28.12.2014 року № 71-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" виникла необхідність прийняття нового регуляторного акту з метою недопущення втрат бюджету м. Гуляйполе від недонадходжень податку на майно (в частині плати за землю) на території Гуляйпільської міської ради Запорізької області та винесення проекту рішення на обговорення.
Проблема, яку планується розв’язати з прийняттям даного проекту рішення, полягає у встановленні ставок земельного податку та розміру орендної плати за земельні ділянки, що, в свою чергу, забезпечить стабільність надходжень до міського бюджету та врегулювання взаємовідносин органу місцевого самоврядування із суб'єктами господарювання, яких стосується дані податки та надання пільг деяким категоріям зі сплати даного податку
Існуючу проблему необхідно вирішити шляхом прийняття міською радою відповідного рішення з урахуванням норм статті 266 розділу XII „Податок на майно” Податкового кодексу України.

2. Визначення цілі державного регулювання.
Основними цілями прийняття регуляторного акту є:
- регулювання ситуації на ринку землі;
- встановлення соціальної справедливості при оподаткуванні землі на території Гуляйпільської міської ради;
- затвердження ставок земельного податку та розміру орендної плати за земельні ділянки, відповідно до норм Податкового кодексу України;
- поповнення доходної частини міського бюджету за рахунок надходжень від сплати земельного податку та орендної плати за земельні ділянки
-надання пільг відповідним категоріям громадян та організацій

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей, наведення аргументів щодо переваги обраного способу.

Обрані способи

Альтернативні способи

Аргументи щодо переваги

обраного способу

Прийняття зазначеного рішення надасть змогу щорічно нарощувати доходну частину бюджету м.Гуляйполе від надходжень земельного податку та розміру орендної плати за земельні ділянки.

Не прийняття регуляторного акту.

Спосіб є неприйнятним, оскільки є необхідність у розробці основних аспектів щодо сплати земельного податку та орендної плати за земельні ділянки, визначених в ст.7 Податкового кодексу України.

Прийняття проекту рішення забезпечить стабільні надходження до бюджету м.Гуляйполя земельного податку та орендної плати за земельні ділянки. Крім того, пропонується прийняти ставки земельного податку та розміру орендної плати, які починають діяти на території Гуляйпільської міської ради в 2017 році.

 

Завантажити повний текст

П'ятниця, 03 Червня 2016 16:18 | Переглядів: 614

Асоціація міст України