Офіційний сайт Гуляйпільської міської ради

Розділи

Петиції

Календар

« Січень 2019 »
Пн   7 14 21 28
Вт 1 8 15 22 29
Ср 2 9 16 23 30
Чт 3 10 17 24 31
Пт 4 11 18 25  
Сб 5 12 19 26  
Нд 6 13 20 27  

Пошук

Оприлюдлення проектів регуляторних актів та аналізу регуляторного впливу

Проект рішення «Про туристичний збір на території м. Гуляйполе на 2017 рік»

ГУЛЯЙПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
Гуляйпільського району Запорізької області
Сьоме скликання
ПРОЕКТ РІШЕННЯ

________________                                                                       місто Гуляйполе

«Про туристичний збір на території м. Гуляйполе на 2017 рік»

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; вимог п. 10.1 ст. 10 р.І «Загальні положення», вимог ст.268 Податкового Кодексу України, Закону України від 28.12.2014 № 71-УІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», Гуляйпільська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Встановити ставку у розмірі 1% до бази справляння збору визначеної ПКУ.
2.Дане рішення набуває чинності та застосовується з 01.01.2017 року
3.Дане рішення підлягає оприлюдненню на офіційній сторінці міської ради.
4. порядок нарахування та сплати по відповідному податку застосовується згідно Податкового кодексу України.
5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Гуляйпільської міської ради з питань соціально-економічного розвитку міста та з питань реалізації регуляторної політики, розвитку суб’єктів малого підприємництва, торгівлі та побуту.

Міський голова                                                                                    О. Г. Неміч

 

 

Аналіз регуляторного впливу
проекту рішення Гуляйпільської міської ради
«Про туристичний збір на території м. Гуляйполе на 2017 рік»

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення міської ради «Про туристичний збір на території м. Гуляйполе на 2017 рік»підготовлено згідно з вимогами Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308.

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом регулювання господарських відносин.

Статтею 10 Податкового кодексу України визначено перелік місцевих податків і зборів. Згідно ст. 12 Податкового кодексу України до повноважень міської ради віднесено питання про встановлення місцевих податків і зборів.
Одним із місцевих зборів є туристичний збір.
Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення міської ради про встановлення туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.
Згідно ст. 268.3.1. Податкового Кодексу України ставка збору встановлюється у розмірі від 0,5 до 1 відсотка до бази справляння збору.
Прийняття цього регуляторного акту дасть можливість встановлення єдиного порядку здійснення контролю за додержанням правил розрахунку та сплати туристичного збору.

2. Цілі регулювання:
- забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу України - встановлення в місті ставок туристичного збору в межах, виз¬начених Податковим кодексом України, граничних розмірів ставок;
- наповнення дохідної частини міського бюджету

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей.

Проектом рішення міської ради «Про туристичний збір на території м. Гуляйполе на 2017 рік» пропонується встановити туристичний збір у розмірі 1% до вартості усього періоду проживання (ночівлі) у визначених Положенням місцях за вирахуванням податку на додану вартість.
Справляння збору здійснюються:
а) адміністраціями готелів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами;
б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

4. Механізм розв’язання проблеми
Зазначену проблему планується розв'язати шляхом прийняття рішення про туристичний збір.
Дане рішення підлягає оприлюдненню на офіційній веб-сторінці міської ради (mrada.gp.zp.ua)

Ступінь ефективності даного регуляторного акта буде оцінуватися за результатами аналізу розміру надходжень сум сплати туристичного збору до бюджету.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта
Цілі досягаються ПКУ, оскільки в ньому чітко визначено платники та ставки туристичного збору, база та особливості справляння збору, податкові агенти та порядок його сплати. На даний час немає об’єктивних обставин, які б перешкоджали впровадженню та виконанню вимог акту фізичними і юридичними особами. Зовнішніми чинниками, які можуть вплинути на дію регуляторного акту є зміна законодавства щодо питань оподаткування.

6. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта.
Позитивним наслідком прийняття проекту рішення є надходження до міського бюджету.
Прийняття рішення дозволить досягти встановлених цілей з найменшими витратами для суб'єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування.

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

Встановлення єдиного порядку розрахунку та сплати туристичного збору на території міста

Додаткові надходження  до бюджету

Процедура розробки регуляторного акту(витрати робочого часу спеціалістів пов'язані з підготуванням регуляторного акту та витрати на оприлюднення проекту рішення

Податкові агенти

Прозорий механізм справляння туристичного збору

Витрати відсутні.

Обов'язки щодо справляння туристичного збору та його
сплата до міського бюджету

Споживачі

Можливість реалізації соціальних заходів у зв’язку з додатковими надходженнями до місцевого бюджету від туристичної галузі

 витрат на проживання (ночівлю) в  місцях, визначених ПКУ

7. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акту
Термін дії регуляторного акта : на 2017рік

8. Показники результативності регуляторного акту
Основними критеріями, за якими оцінюватиметься результативність реалізації акта є:
- розмір надходжень туристичного збору до місцевого бюджету;
- кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акту:
Базове відстеження результативності регуляторного акту – січень 2017 року.
Повторне відстеження результативності рішення міської ради буде здійснено через рік після набрання ним чинності.

Заступник міського голови                                                               С. О. Ярмак

 

Міському голові
Немічу О.Г.

Експертний висновок

щодо відповідності положенням Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»проекту регуляторного акта –
рішення Гуляйпільської міської ради «Про туристичний збір на території м. Гуляйполе на 2017 рік»

Постійною комісією з питань соціально-економічного розвитку міста та з питань реалізації регуляторної політики, розвитку суб’єктів малого підприємництва, торгівлі та побуту, на яку покладено повноваження з питань регуляторної політики у відповідності до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» розглянуто проект регуляторного акта – рішення Гуляйпільської міської ради «Про туристичний збір на території м. Гуляйполе на 2017 рік»

За результатами здійсненого аналізу на дотримання вимог статей 4,9,31-36 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,
Встановлено:
Порядок підготовки проекту та проект відповідають положенням Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
Зважаючи на все вищевикладене, комісія не заперечує щодо внесення проекту рішення міської ради «Про туристичний збір на території м. Гуляйполе на 2017 рік» на розгляд сесії Гуляйпільської міської ради.

Голова комісії                                                                                    В.О. Рибалко

 

 

Завантажити

П'ятниця, 03 Червня 2016 16:14 | Переглядів: 518