Офіційний сайт Гуляйпільської міської ради

Розділи

Петиції

Бюджет участі

Я маю право

Календар

« Листопад 2019 »
Пн   4 11 18 25
Вт   5 12 19 26
Ср   6 13 20 27
Чт   7 14 21 28
Пт 1 8 15 22 29
Сб 2 9 16 23 30
Нд 3 10 17 24  

Пошук

Міські програми

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ І ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2019-2020 РОКИ

 

ГУЛЯЙПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ СЕСІЇ

Сьоме скликання

вісімнадцята сесія

 

 

27.02.2019

м. Гуляйполе

          №  12

 

 

 

 

Про Програму розвитку та функціонування української мови в закладах освіти Гуляйпільської міської територіальної громади на 2019-2020 роки

 

 

         Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання рішення Запорізької обласної ради від 25.02.2016 №5 «Про програму розвитку і функціонування української мови в Запорізькій області на 2016-2020 роки», з метою створення належних умов для зміцнення державотворчої функції української мови, розвитку і поширення сфери її функціонування, виховання шанобливого ставлення до державної мови, формування  патріотизму та подальшого розвитку духовної культури, Гуляйпільська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1. Затвердити Програму розвитку і функціонування української мови в закладах освіти Гуляйпільської міської територіальної громади на 2019-2020 роки (додається).

 

         2. Рекомендувати відділу освіти, молоді та спорту Гуляйпільської міської ради забезпечити виконання заходів щодо реалізації Програми розвитку і функціонування української мови в закладах освіти Гуляйпільської міської територіальної громади на 2019-2020 роки та щороку до 01 березня інформувати комісію міської ради з питань молоді, спорту, культури та охорони здоров’я про хід її виконання за попередній рік.

 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань молоді, спорту, культури та охорони здоров’я.

 

 

Міський голова                                                                               С. ЯРМАК

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Гуляйпільської міської ради

28.02.2019 № 12

 

 

ПРОГРАМА

 

РОЗВИТКУ І ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 

НА 2019-2020 РОКИ

 

 

 

м. Гуляйполе

2019 рік

 

 

І. Мета програми

Програма розвитку і функціонування української мови в закладах освіти Гуляйпільської міської територіальної громади на 2019–2020 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до статей 10, 11, 53, 144 Конституції України, розділів І, VІІІ «Декларації про державний суверенітет України», в яких зазначено, що Україна як національна держава розвивається на основі здійснення українською нацією свого невід'ємного права на самовизначення.

Передумовою створення Програми є основні засади конституційного ладу (норми першого розділу (Загальні засади) Конституції України), що передбачають підтримку розвитку української мови, культури, історичної свідомості української нації. Відповідно до ст. 10 Конституції України держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України та відповідно до ст. 11 Конституції держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури.

Водночас, сучасний стан реалізації зазначених функцій держави, пов'язаних із конституційними та іншими законодавчими засадами розвитку української мови, культури, історичної свідомості робить дедалі актуальнішим залучення органів місцевого самоврядування до всебічного виконання зазначених вище засад Основного Закону України. Питання про державний статус української мови, збереження української культури та історичної свідомості української нації в умовах сучасного глобалізованого світу, зовнішніх загроз та втручання в незалежний гуманітарний простір України тісно пов’язано з питанням національної безпеки та національного суверенітету України.

Крім зазначених конституційних положень, концептуальні засади Програми відповідають Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641.

Програма розвитку і функціонування української мови в закладах освіти Гуляйпільської міської територіальної громади на 2019–2020 роки створена відповідно до і на виконання Програми розвитку і функціонування української мови в Запорізькій області на 2016–2020 роки, яка була прийнята Запорізькою обласною радою (рішення № 5 від 25.02.2016).

Реалізація Програми забезпечить поширення функцій та сфер застосування державної мови, розвиток української культури в усіх її проявах, формування цілісного національного інформаційно-культурного простору в закладах освіти громади. Передбачені кроки сприятимуть вихованню різнобічно та гармонійно розвиненого, національно свідомого, високоосвіченого громадянина України, який буде здатний реалізувати свої права та виконати покладені на нього Конституцією України обов'язки.

Заходи Програми спрямовано передусім на підтримку й розвиток існуючих громадських ініціатив, освітніх та культурно-духовних починань, які спрямовані на відродження і популяризацію української культури, її інтеграцію у загальноцивілізаційний простір.

Актуальність Програми базована на розумінні того, що у загальноукраїнському державотворчому процесі українській мові відводиться провідна роль. Разом з тим, складною є ситуація з дотриманням норм українського правопису.

Метою Програми є створення належних умов для розвитку і розширення сфери функціонування української мови, виховання шанобливого ставлення до неї, формування патріотизму у громадян України; створення оптимальних умов для реалізації конституційних гарантій на вільне функціонування української мови в закладах освіти Гуляйпільської міської територіальної громади, розширення сфери вживання державної мови, виховання любові, поваги до неї в жителів міста, визначення стратегічних пріоритетів і орієнтирів у подоланні деформації національного мовно-культурного та мовно-інформаційного простору, зміни в місті інформаційного середовища на користь державної мови.

 

ІІ. Склад проблеми, шляхи і способи її розв’язання

Аналіз мовного питання в Гуляйпільській міській територіальній громаді дозволяє ввести мовно-культурну ситуацію в контекст загальноукраїнської соціолінгвістичної картини. За роки незалежності приймалося чимало державних програм розвитку української мови з освітянським спрямуванням, але формальне їх виконання стало причиною того, що мовне середовище за змістом і формою не стало справді українським, а, здебільшого, є діалектним.

У Гуляйпільській міській територіальній громаді сформована та успішно функціонує мережа закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти із урахуванням демографічної та соціально-економічної ситуацій, що створює умови для отримання якісної освіти дітьми із різними потребами. Це 8 закладів дошкільної освіти, 9 – загальної середньої, 2 – позашкільної освіти. Всі вони є україномовними.

Щороку учні Гуляйпільської міської територіальної громади беруть участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з української мови і літератури, Всеукраїнських конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України з української мови і літератури, Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка; Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості та демонструють достатній та високий рівень володіння мовним та літературним матеріалом, посідають призові місця.

Вчителі української мови та літератури Гуляйпільської міської територіальної громади наполегливо працюють над тим, щоб предметом вивчення була не тільки нормативна складова мови, але й взаємозв’язки мови з духовним життям народу, щоб на уроках учні пізнавали історію, культуру, традиції, менталітет свого народу.

Незважаючи на певні здобутки у розвитку і функціонуванні української мови в різних сферах, сучасна молодь, володіючи українською мовою, сприймає її формально: її вивчають, уміють розмовляти, але без неї можуть обходитися в повсякденному житті, частіше за все у Гуляйполі звучить «суржик», а не літературна мова.

Загальновідомо, який інформаційний вплив на громадян усіх вікових категорій, у тому числі і дітей, має реклама, яка сьогодні на кожному кроці зустрічає і супроводжує людину, де б вона не була і з якою метою вона б не розповсюджувалася. За результатами досліджень виявилося, що українська мова в рекламі використана в 40% випадків, у 35% – російська і 25% – оформлена латиною. Звичайно, використання реклами законодавчо регламентується, проте потребує подальшого контролю за виконанням актів у цій сфері.

Реалізація заходів Програми, які передбачають популяризацію української мови, культури та історичної свідомості української нації через найширший спектр культурних, наукових, освітніх та інформаційних заходів, сприятиме зміцненню україномовних і патріотичних середовищ на рівні всієї громади.

 

ІІІ. Завдання і заходи

Основними завданнями Програми є:

утвердження та домінування української мовияк державної;

всебічний розвиток і розширення функціонування української мовив усіх сферах суспільного життя;

визначення та здійснення заходів для стимулювання глибокого вивчення української мови;

стимулювання читацьких інтересів населення, зацікавлення його класичною та сучасною українською літературою;

розробка науково-методичних основ викладання української мови в системі дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;

забезпечення утвердження статусу української мови як державної;

створення україномовного інформаційного середовища у закладах освіти Гуляйпільської міської територіальної громади.

Завдання і заходи зазначені у додатку 1 «Програми розвитку функціонування української мови у закладах освіти Гуляйпільської міської територіальної громади на 2019-2020 роки».

 

IV. Обсяги та джерела фінансування

 

         Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету міської ради, а також за рахунок інших, не заборонених чинним законодавством, джерел фінансування.

 

 

V. Очікувані результати, ефективність програми

Виконання Програми забезпечить:

практичну реалізацію у закладах освіти Гуляйпільської міської територіальної громади статті 10 Конституції України щодо всебічного розвитку і функціонування української мови;

домінування української мови у сфері освіти в Гуляйпільській міській територіальній громаді;

підтримку функціонування української мови в інформаційному середовищі Гуляйпільської міської територіальної громади на рівні, визначеному чинним законодавством України;

створення умов для вивчення української мови учнями, вихованцями та педагогамиГуляйпільської міської територіальної громади;

створення умов у державних і комунальних закладах освіти усіх типів і форм власності на території Гуляйпільської міської територіальної громади для викладання всіх дисциплін українською мовою.

 

VI. Координація та контроль за ходом виконання програми

Управління виконанням Програми розвитку і функціонування української мови в закладах освіти Гуляйпільської міської територіальної громади на 2019-2020 роки та контроль за ходом виконання здійснюватиметься скоординованими діями Гуляйпільської міської ради, відділу освіти, молоді та спорту Гуляйпільської міської ради в межах їх повноважень.

Щороку після першого року виконання до 1 березня відділ освіти, молоді та спорту забезпечуватиме інформування комісії з питань молоді, спорту та охорони здоров’я Гуляйпільської міської ради про хід виконання Програми.       

         Поточний контроль за ходом реалізації Програми покладається на постійну комісію міської ради з питань молоді, спорту, культури та охорони здоров’я.

         Відкритість управлінських дій буде забезпечуватися прилюдним звітуванням про хід реалізації Програми на колегії відділу освіти, молоді та спорту Гуляйпільської міської ради, через засоби масової інформації, громадські об’єднання, а також прозорістю використання фінансових ресурсів.

 

 

Секретар міської ради                                                         Т.ЗІНЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

                                                                                                                                                      до Програми

 

Заходи, які передбачається здійснити для забезпечення виконання

Програми розвитку та функціонування української мови в закладах освіти

Гуляйпільської міської територіальної громади на 2019/2020 роки

 

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

 

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі по роках:

Очікуваний результат

2019

2020

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Моніторингові дослідження та контроль за розвитком і функціонуванням української мови

 

 

 

 

 

 

 

1.1

 

Координація виконання Програми розвитку і функціонування української мови в закладах освіти

2019/2020 роки

Відділ освіти, молоді та спорту Гуляйпільської міської ради

Без фінансування

 

 

Забезпечення вимог чинного законодавства України про мову

1.2

 

Надання методичної допомоги закладам освіти щодо якісної реалізації заходів Програми розвитку і функціонування української мови

2019/2020 роки

методичний кабінет

Без фінансування

 

 

Забезпечення вимог чинного законодавства України про мову

1.3.

 

Наявність тематичних комплексів (книжкових видань та супровідних дисків) з українського фольклору, казок, художньої літератури у закладах загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти

2019/2020 роки

 

Відділ освіти, молоді та спорту Гуляйпільської міської ради, заклади освіти громади

Без фінансування

 

 

 

1.4.

 

Поповнення кабінетів української мови та літератури методичними посібниками, дидактичними матеріалами, літературою

2019/2020 роки

 

Відділ освіти, молоді та спорту Гуляйпільської міської ради, заклади освіти громади

Без фінансування

60,0

60,0

 

1.5.

 

Виконання вимог нормативно-правових актів щодо функціонування державної мови під час проведення позакласних та позашкільних заходів у закладах освіти

2019/2020 роки

Відділ освіти, молоді та спорту Гуляйпільської міської ради, заклади освіти громади

Без фінансування

 

 

Забезпечення вимог чинного законодавства України про мову

1.6.

 

Дотримання мовного режиму в освітньому процесі в усіх закладах освіти громади

2019/2020 роки

Відділ освіти, молоді та спорту Гуляйпільської міської ради, заклади освіти громади

Без фінансування

 

 

Забезпечення вимог чинного законодавства України про мову

2

Підвищення культури мовлення учнів та педагогів

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

 

Створення тематичних відеороликів у форматі конкурсу серед здобувачів освіти закладів загальної середньої, позашкільної освіти, на найкращу відеопоезію, соціальний ролик тощо; створення відеофільмів та відеороликів про творчість митців художнього слова рідного краю (у межах громади, міста, села) та застосування їх на заняттях з української літератури або під час проведення виховних заходів

2019/2020 роки

Відділ освіти, молоді та спорту Гуляйпільської міської ради, заклади освіти громади

Без фінансування

 

 

Популяризація української культури

2.2.

 

Проведення арт-пікніку «Музей знайдених секретів» (вуличний формат), який включає широкий спектр заходів: традиційний український ярмарок із виключно українськими товарами; козацькі забави: перетягування канату, стрибки в мішку, стрільба з лука; конкурс вишиванок; майстер-класи для всієї родини; класична українська кухня; фотографування в національно-патріотичних «фотозонах» (вивчення побуту, традицій українського народу) у закладах освіти громади

2019/2020 роки

Відділ освіти, молоді та спорту Гуляйпільської міської ради, заклади освіти громади

 

 

 

Популяризація української мови, культури

2.3.

 

Розповсюдження плакатів щодо популяризації української мови, літератури, культури загалом

2019/2020 роки

Відділ освіти, молоді та спорту Гуляйпільської міської ради, заклади освіти громади

Без фінансування

 

 

Популяризація української мови, культури

2.4.

 

Участь в  обласному та Всеукраїнському етапах конкурсу «Таланти твої, Україно» з наданням пріоритету виступам з використанням українського матеріалу

2019/2020 роки

Відділ освіти, молоді та спорту Гуляйпільської міської ради, заклади освіти громади

Без фінансування

 

 

Популяризація української культури

3.

Доступ учнівської молоді до якісної мовної освіти

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

 

 

Продовження роботи закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти громади  українською мовою викладання

 

2019/2020 роки

Відділ освіти, молоді та спорту Гуляйпільської міської ради, заклади освіти громади

Без фінансування

 

 

Покращення мовного режиму в навчально-виховному процесі

3.2.

 

Забезпечення україномовного режиму у кожному закладі освіти громади

2019/2020 роки

Відділ освіти, молоді та спорту Гуляйпільської міської ради, заклади освіти громади

Без фінансування

 

 

Покращення мовного режиму в навчально-виховному процесі

 

3.3.

 

Створення в кожному закладі освіти музею, кімнати чи куточка українознавчого спрямування; участь у  регіональному конкурсі українознавчих та народознавчих музеїв закладів освіти області шляхом презентації експозицій та їх використання в освітньому процесі

 

2019/2020 роки

Відділ освіти, молоді та спорту Гуляйпільської міської ради, заклади освіти громади

Без фінансування

 

 

Покращення матеріальної бази шкільних музеїв для вивчення історичного минулого українського народу

3.4.

 

Поповнення фондів бібліотек закладів освіти словниками, довідниками, фаховою періодикою, підручниками, посібниками, наочним матеріалом з української мови, творами світової та української класики, науково-популярними і навчально-виховними виданнями з різних галузей

2019/2020 роки

Відділ освіти, молоді та спорту Гуляйпільської міської ради, заклади освіти громади

Міський бюджет

60,0

60,0

Покращення забезпечення фаховою періодикою та посібниками бібліотек закладів освіти

3.5.

 

Проведення в закладах загальної середньої, позашкільної освіти конкурсів творчо-пошукових і науково-дослідницьких робіт з української мови і літератури, а також з інших видів мистецтва (образотворчого, кіно-, фото тощо) на українську тематику:

-          з української мови ім. П. Яцика;

-          мовно-літературної творчості ім. Т. Шевченка;

-           «Патріотизм у долі Запоріжжя»;

-          «Об’єднаймося ж, брати мої»;

-          «Заговори, щоб я тебе побачив»;

-          конкурси-есе;

-          туристсько-краєзнавчого напрямку;

-          Всеукраїнській краєзнавчій експедиції учнівської молоді «Моя батьківщина – Україна»;

-          науково-дослідницьких робіт МАН (у відділеннях мовознавство, літературознавство,  фольклористика);

-          предметних олімпіадах з української мови та літератури тощо.

2019/2020 роки

Відділ освіти, молоді та спорту Гуляйпільської міської ради, заклади освіти громади

Без фінансування

 

 

Виховання в учнів патріотизму, любові до рідного слова. Охоплення конкурсами учнівської молоді

3.6.

 

Проведення науково-практичних конференцій, семінарів з питань підвищення якості викладання державною мовою у закладах загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти; спонукати працівників вищевказаних закладів до постійного використання української мови у спілкуванні з дітьми та молоддю

2019/2020 роки

Відділ освіти, молоді та спорту Гуляйпільської міської ради, методичний кабінет

Без фінансування

 

 

Підвищення якості викладання державною мовою

3.7.

 

 

Проведення співбесід з питань володіння українською мовою для вихователів закладів дошкільної освіти, вчителів закладів загальної середньої освіти під час проходження конкурсів на заміщення вакантних посад; при призначенні на керівні посади директорів закладів освіти та їх заступників вважати обов’язковим володіння державною мовою в межах професійних повноважень

2019/2020 роки

Відділ освіти, молоді та спорту Гуляйпільської міської ради, заклади освіти громади

Без фінансування

 

 

Впровадження державної мови в освітній процес

3.8.

 

 

Під час проходження атестації педагогічними працівниками при присвоєнні кожної кваліфікаційної категорії (встановлені розряду) враховувати обов’язкове володіння державною мовою в обсязі, необхідному для виконання професійних обов’язків, відповідно до ст.10 Конституції України

2019/2020 роки

Відділ освіти, молоді та спорту Гуляйпільської міської ради, заклади освіти громади

Без фінансування

 

 

Впровадження державної мови в освітній процес

3.9.

 

 

Започаткувати у закладах загальної середньої освіти громади проведення консультацій вчителями української мови для колег з питань культури мовлення

2019/2020 роки

Відділ освіти, молоді та спорту Гуляйпільської міської ради, заклади загальної середньої освіти громади

Без фінансування

 

 

Впровадження державної мови в освітній процес

3.10.

 

 

Щорічна участь вчителів громади у Всеукраїнському конкурсі «Вчитель року» серед вчителів початкових класів, української мови і літератури, історії України та рідного краю закладів загальної середньої освіти

2019/2020 роки

Відділ освіти, молоді та спорту Гуляйпільської міської ради, методичний кабінет, заклади освіти громади

Міський бюджет

3,0

3,0

Популяризація передового педагогічного досвіду

3.11.

 

 

Створення електронної бази матеріалів (сценарії, конкурси тощо) для проведення заходів з відзначення свят української мови, Дня української писемності та мови в закладах освіти

2019/2020 роки

методичний кабінет, заклади освіти громади

Без фінансування

 

 

Покращення інформованості педагогічних працівників з питань викладання української мови та літератури

3.12.

 

 

Проведення засідань Літературної кав’ярні (читання власних та улюблених поезій, прози, постановка поетичних міні-вистав)

2019/2020 роки

Відділ освіти, молоді та спорту Гуляйпільської міської ради, методичний кабінет, заклади освіти громади

Без фінансування

 

 

Популяризація української культури

3.13.

 

Участь у медіапроекті серед учнів закладів загальної середньої освіти «Найбільша українськомовна газета Запоріжжя»

2019/2020 роки

методичний кабінет, заклади освіти громади

Без фінансування

 

 

Популяризація української культури

3.14.

 

Створення в закладах дошкільної та загальної середньої освіти громади факультативів, груп для батьків, які бажають удосконалювати знання української мови

2019/2020 роки

Відділ освіти, молоді та спорту Гуляйпільської міської ради, методичний кабінет, заклади освіти громади

Без фінансування

 

 

Популяризація української культури

3.15.

 

Організація роботи мовних та літературних товариств у закладах освіти

2019/2020 роки

Відділ освіти, молоді та спорту Гуляйпільської міської ради, заклади освіти громади

Без фінансування

 

 

Виховання в учнів патріотизму, любові до рідного слова

3.16.

 

 

Участь 9 листопада, в День української писемності і мови, в обласному заході «Диктант національної єдності» кожного закладу освіти

2019/2020 роки

Відділ освіти, молоді та спорту Гуляйпільської міської ради, заклади освіти громади

Без фінансування

 

 

Виховання в учнів патріотизму, любові до рідного слова

3.17.

 

Проведення в  закладах загальної середньої, позашкільної освіти культурно-просвітницьких заходів, спрямованих на популяризацію української мови, української пісні, історії України, а також присвячені Дню української писемності і мови

2019/2020 роки

Відділ освіти, молоді та спорту Гуляйпільської міської ради, заклади освіти громади

Без фінансування

 

 

Виховання в учнів патріотизму, любові до рідного слова

3.18.

 

Діяльність блогу вчителів української мови та літератури «Логос»

2019/2020 роки

Відділ освіти, молоді та спорту Гуляйпільської міської ради, методичний кабінет

Без фінансування

 

 

Виховання в учнів патріотизму, любові до рідного слова, розповсюджено передового педагогічного досвіду з викладання української мови та літератури

3.19.

 

Висвітлення ходу реалізації програми розвитку і функціонування української мови в засобах масової інформації

2019/2020 роки

Відділ освіти, молоді та спорту Гуляйпільської міської ради, заклади освіти громади

Без фінансування

 

 

Популяризація української мови, культури

4.

Зміцнення статусу та розвиток ділової української мови

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

 

Неухильне дотримання мовного законодавства при проведенні конкурсу на призначення на посаду директора закладу освіти

2019/2020 роки

Відділ освіти, молоді та спорту Гуляйпільської міської ради

Без фінансування

 

 

Забезпечення вимог чинного законодавства України про мову

4.2.

 

Здійснення постійного контролю за використанням української мови працівниками відділу освіти, молоді та спорту, його структурних підрозділів та керівниками закладів освіти громади в усному та писемному діловому спілкуванні

2019/2020 роки

Відділ освіти, молоді та спорту Гуляйпільської міської ради

Без фінансування

 

 

Оволодіння офіційно-діловим стилем сучасної української літературної мови, вимогами до складання та оформлення документів

 

 

Секретар міської ради                                            Т.ЗІНЕНКО                                                                      

 

Четвер, 28 Лютого 2019 11:52 | Переглядів: 173

Асоціація міст України